Bil Sweden höjer prognosen för året med 10 000 bilar.

Bil Sweden höjer prognosen för året med 10 000 bilar. Foto: Adobe stock

Höjd prognos för nyregistrerade bilar

"Uppgången på bilmarknaden fortsätter"

Motor.

Antalet nyregistrerade personbilar ökar i allt snabbare takt och Bil Sweden höjer nu prognosen för 2019 med 10 000 bilar.

Av
Andreas Lindegren

Årets första sex månader visade på minskad nyregistrering jämfört med samma period föregående år till följd av införandet av det nya skattesystemet för personbilar och lätta lastbilar. Från juli månad och framåt har dock antalet nyregistrerade personbilar ökat månadsvis jämfört med samma månad under 2018. Allra störst var ökningen i juli månad då hela 89 procent fler personbilar registrerades jämfört med juli 2018. Oktober månad var inget undantag och visade på en fortsatt kraftig ökning av personbilar och lätta lastbilar i landet.

– Uppgången på bilmarknaden fortsätter. I oktober nyregistrerades 28,3 procent fler personbilar jämfört med oktober förra året. Lätta lastbilar ökade med 15,6 procent, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Den fortsatta ökningen har nu lett till att branschorganisationen Bil Sweden höjer prognosen för året med 10 000 bilar.

– BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Bakgrunden till den höjda prognosen är att vi förväntar oss att registreringarna kommer att öka kraftigt fram till årsskiftet då den årliga fordonsskatten höjs kraftigt för många bilmodeller när den nya testmetoden WLTP införs i Bonus malus-systemet, säger Mattias Bergman.

Många vill passa på att köpa innan fordonsskatten höjs vid årsskiftet

Den nya testmetoden, “worldwide harmonized light vehicle test procedure”, WLTP, är utvecklad för att få en mer verklighetsbaserad utsläppsmätning där man reducerat avvikelsen mellan bilens resultat i laboratoriet och bilens verkliga resultat ute i trafiken. Värdena för koldioxidutsläppen beräknas bli cirka 20–25 procent högre för personbilar och cirka 30 procent högre för lätta lastbilar jämfört med dagens värden enligt den gamla testmetoden NEDC. Detta i sin tur innebär högre skatt.

– Uppgången för både personbilar och lätta lastbilar beror till stor del på att många vill passa på att köpa innan fordonsskatten höjs vid årsskiftet.

De laddbara bilarna fortsätter också vara en allt större del av den totala nyregistreringen. Bara under oktober månad ökade antalet laddbara bilar med 31 procent och snart beräknas 100 000 laddbara bilar köra på de svenska vägarna.

– Hittills i år är uppgången 34 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 11,8 procent i oktober jämfört med 11,5 procent i oktober förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar 11,3 procent jämfört med 7,7 procent samma period förra året.

Statistiken för året visar också att antalet gasdrivna bilar fortsätter att öka, dock från tidigare låga siffror.

– Gasbilarnas andel av totalmarknaden fortsätter att ligga högre än ifjol. I oktober var gasbilsandelen 1,8 procent jämfört med 0,3 procent i oktober förra året. Det är en uppgång från låga nivåer, men det är ändå en positiv trend, inte minst ur klimatsynpunkt, med tanke på att ungefär 95 procent av den fordonsgas som säljs i Sverige består av biogas, säger Bergman.

Publicerad 16 November 2019 07:00