Höstmånaderna är högsäsong för viltolyckor.

Höstmånaderna är högsäsong för viltolyckor. Foto: Adobe stock

Högsäsong för viltolyckor

Så minskar du olycksrisken med vilt

Motor.

Hösten är kommen och med det är det högsäsong för viltolyckor i Sverige. Rådet från Nationella Viltolycksrådet är att köra försiktigt och vara extra uppmärksam för att undvika en olycka.

Av
Andreas Lindegren

Under de senaste åren har antalet viltolyckor ökat i Sverige och historiskt sett sker som allra flest under höstmånaderna oktober och november. Kortare dagar innebär mer körning i mörker som tillsammans med förändrat väglag och parningstider är bidragande orsaker till att fler viltolyckor sker under månaderna. Den ökade risken för viltolyckor under kommande veckor har märkts direkt. Bara under den första helgen i oktober rapporterades exempelvis över 100 viltolyckor i polisregion väst.

Under 2018 inträffade över 63 000 viltolyckor, vilket rent statistiskt innebär att det sker en viltolycka var åttonde minut på landets vägar, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet, NVR. Rådet är ett nationellt samarbetsorgan mellan 16 myndigheter som arbetar med frågor inom viltolycksproblematik. Hittills i år, fram till månadsskiftet september/oktober, hade över 40 000 viltolyckor inträffat i landet, något som tyder på att året kommer att summeras likt det förra.

Inför höstmånaderna uppmanar nu NVR alla bilister att vara uppmärksamma på den ökade viltolycksrisken och köra försiktigt.

– Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse

Råden till landets alla bilister är bland annat att alltid köra utvilad för att öka chanserna att upptäcka vilt i tid. Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, vattendrag, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör, då dessa platser kan innebära större risk för vilt som korsar vägen. Tänk också på att om du ser ett djur på eller vid vägen kan det finnas fler i närheten. Att tro att viltstängsel är en garanti för att inget vilt ska finnas på vägen stämmer inte, vilket innebär att man bör vara lika uppmärksam på sträckor med viltstängsel som utan.

Ett annat råd till landets bilister är att undersöka hur viltolycksdrabbad färdsträckan är, något alla kan göra gratis på Viltolycksrådets hemsida. Sidan finns även som app för både Android och Iphone.

Som bilist gäller det även att känna till de olika vilt som finns i landet och hur man bör reagera om djur korsar vägen. Bromsa, men det är först om du riskerar att krocka med större kronvilt som du bör väja åt sidan. Många svåra olyckor sker på grund av att förare har försökt väja och istället kört ner i diket eller kommit över i fel körfält.

NVR uppmanar även alla bilister att visa respekt för de eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök av vilda djur som varit inblandade i en viltolycka. När jägarna spårar djuret kan de både befinna sig på och intill vägbanan och som bilist gäller det att vara uppmärksam på de varningar som sätts upp. Varningstältet ser ut som en stor varningstriangel med texten ”Viltolycka” och för fordonsförarna innebär det att man ska sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

– Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, säger Pernilla Persson.

Tips och råd

 • Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksamheten.
 • Planera din färdväg och titta på Nationella Viltolycksrådets webbplats viltolycka.se för att ta reda på hur viltolycksdrabbad vägen är.
 • Byt till vinterdäck i tid.
 • Lär dig om djurens beteende.
 • Se till att du har viltolycksremsa i bilen.
 • Anpassa hastigheten. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i skymning och gryning och att sikten försämras vid dålig väderlek.
 • Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
 • Viltstängsel är ingen garanti för att det inte finns vilt på vägen – kör försiktigt oavsett om det finns stängsel eller ej.
 • Tänk på att vilda djur även finns i tätort.
 • Respektera varningsskyltarna för vilda djur.
 • Se inte bara på vägen utan även på terrängen runt omkring.
 • Tänk på att en del djur är flockdjur – kommer det ett djur på vägen kan det komma flera.

Om en olycka inträffar:

 • Ta hand om eventuellt skadade.
 • Varna andra trafikanter – sätt ut din varningstriangel.
 • Larma via nödnumret 112. Lämna en tydlig vägbeskrivning.
 • Markera platsen för sammanstötningen. Använd "viltolycksremsan", eller annat föremål, så att eftersöksjägare hittar platsen.

Publicerad 12 October 2019 07:00