Svag krona och införandet av bonus malus-systemet anses vara de största anledningarna till försäljningsraset, enligt Kvdbil.

Svag krona och införandet av bonus malus-systemet anses vara de största anledningarna till försäljningsraset, enligt Kvdbil. Foto: Pixabay

Allt färre begagnade bilar till salu

Minskat utbud trissar upp priserna i hela landet

Motor.

Försäljningssiffrorna för begagnade bilar fortsätter att minska i landet. En svag krona har lett till ökad export och när bilhandlarnas lager minskar ökar istället priserna på begagnade fordon. Det visar statistik för det första halvåret som Kvdbil presenterat.

Av
Andreas Lindegren

Under det första halvåret minskade nybilsförsäljningen rejält jämfört med samma period föregående år, något som främst tillskrivs bonus malus-systemet som infördes förra året. Det var först efter halvårsskiftet som juli månad visade på en ökning igen. Men det är inte enbart nybilsförsäljningen som minskat, även försäljningen av begagnade bilar har sjunkit markant jämfört med samma period föregående år, enligt statistik som bilförmedlarföretaget Kvdbil publicerat.

Tydligt i statistiken är att minskningen fortsätter, till skillnad från nybilsförsäljningen, som vände under juli månad. Under det första kvartalet i år minskade försäljningen av begagnade bilar med 1,3 procent jämfört med samma period förra året. Under årets andra kvartal uppgick minskningen till strax över 6 procent, hela 21 884 bilar mindre jämfört med det andra kvartalet 2018. Däremot ökade exporten med 10 procent jämfört med i fjol och totalt exporterades 28 205 bilar under andra kvartalet 2019.

Men för den delen innebär det inte att bilhandlarna har stora lager med bilar, tvärtom. Bilhandlarnas lager fortsätter att minska, något som till stor del tillskrivs bonus malus-systemet som fått bilägarna att behålla sina leasingbilar.

– Vi ser framför allt två orsaker bakom den här utvecklingen. För det första har den svaga kronkursen gjort att exporten ökat. För det andra har vi bonus malus som infördes i juli 2018 och medförde att färre valt att byta in sin leasingbil mot en ny, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

"För det första har den svaga kronkursen gjort att exporten ökat. För det andra har vi bonus malus som infördes i juli 2018 och medförde att färre valt att byta in sin leasingbil mot en ny"

Under andra kvartalet minskade lagren med begagnade bilar med drygt 41 000 fordon eller cirka 11 procent och bara under juli, första månaden i det tredje kvartalet, minskade lagren med 8,65 procent, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningstappet syns i samtliga län i landet, men allra tydligast var det i Kronobergs län där försäljningsminskningen var hela -10,2 procent, följt av Uppsala län -9,1 procent och Södermanland -9,0 procent.

En av de tydligaste effekterna nationellt av det minskade utbudet är att priserna drivs upp. Under det första kvartalet steg priserna i snitt med 6,2 procent, en ökning som har fortsatt.

– Det allt lägre utbudet av begagnade bilar har haft en negativ inverkan på försäljningen samtidigt som vi ser att priserna ökat med 10 procent hittills i år, säger Madeleine Fritz.

Bland de begagnade bilarna blir bensindrivna bilar allt mer efterfrågade, medan dieselbilarna tappar allt mer mark. Men trots att försäljningen av dieseldrivna bilar minskade med över 10 procent under det andra kvartalet var över 50 procent av de sålda bilarna dieseldrivna.

– Vi ser ett ökat utbud av bensinbilar från privatleasing som kommer ut på andrahandsmarknaden. Det gör att andelen begagnade dieselbilar minskar.

Publicerad 24 August 2019 07:00