Strax under 8 000 bilar efterlystes under 2018.

Strax under 8 000 bilar efterlystes under 2018. Foto: Pixabay

Skydda dig mot biltjuvarna

Motor.

Antalet bilstölder och bildelsstölder fortsätter att minska i Sverige jämfört med tidigare år, men som bilägare gäller det att fortsatt vara försiktig och vidta förebyggande åtgärder.

Av
Andreas Lindegren

Antalet bilstölder fortsätter att minska i Sverige jämfört med tidigare år, en minskning som pågått sedan elektroniskt stöldskydd infördes i slutet av 90-talet. Under 2018 efterlystes sammanlagt 7 925 personbilar, jämfört med 2017 då 8 261 bilar blev efterlysta. Minskningen har även fortsatt under 2019, enligt den senaste kvartalsstatistiken från branschorganisationen Larmtjänst.

Som bilägare är dock rådet att fortsätta vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för att få fordonet stulet. Även om dagens personbilar har ett mer avancerat stöldskydd, så har även biltjuvarna blivit allt mer avancerade. Exempelvis har det blivit allt vanligare med att de kriminella använder sig av redskap som förstärker nyckelsignalen till bilar som har ett nyckellöst system. På så sätt kan tjuvarna få tillgång till bilen och så länge som de inte slår av tändningen kan de fortsätta köra. Rådet till alla bilägare är att förvara bilnyckeln i en plåtburk för att förhindra signalen från nyckeln till bilen när fordonet står parkerat.

– Vi har sett att så kallade relästölder, där signalen från nyckeln förstärks med elektroniska verktyg, fortfarande är ett problem i södra Sverige. Bilrån sker däremot främst i Stockholmsområdet, säger Torbjörn Serrander, utredare på Larmtjänst.

Att stölderna sker i södra Sverige kan förklaras med en geografisk förankring

Nästa viktiga råd är att aldrig förvara bilnyckeln precis innanför entrédörren, exempelvis i jackan. Ett antal bilstölder har skett genom att tjuvarna först tagit sig in i entrén och därigenom fått tillgång till bilnyckeln.

Noterbart i stöldstatistiken är att många stulna bilar aldrig återfinns. Av de bilar som stals under förra året hade hela 20 procent av fordonen, dvs över 1 500 bilar, inte återfunnits vid årets slut. Av de bilar som stulits under det första kvartalet 2019 saknas fortfarande 33 procent, eller 579 bilar, något som talar för att bilarna fraktas till andra länder.

De bilägare som uppmanas vara extra vaksamma är de som äger Toyotamodeller. Redan under slutet av 2018 noterades en ökning av antalet efterlysta Toyotabilar och under det första kvartalet har totalt 63 Toyotamodeller med årsmodell 2010 eller nyare blivit efterlysta. Märket är populärt och det finns en stor efterfrågan på bilarna i andra europeiska länder, något som stärker tesen att många svenskstulna bilar fraktas utomlands.

– Det är internationella grupperingar som främst ligger bakom dessa stölder, säger Torbjörn Serrander.

Även ägare av Mazda CX-bilar har varit extra utsatta för stölder under det första kvartalet. Under året har 10 CX-bilar blivit efterlysta och av dessa har ingen blivit återfunnen.

Majoriteten av de bilstölder som hittills har skett i år har skett i storstadsområdena Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Exempelvis kommer samtliga efterlysningar av Mazda CX bilar från Skåne län.

– Att stölderna sker i södra Sverige kan förklaras med en geografisk förankring, troligtvis har de ankarpersoner och eventuellt ankarplatser här, säger Serrander.

Tips:

  • Kontrollera alltid att bilen är ordentligt låst innan du lämnar den.
  • Använd garage om du har det!
  • Ha belysning på garageuppfarten som tänds om någon är där.
  • Hantera din bilnyckel som en värdesak och förvara den inte precis innanför entrédörren.
  • Om du har keyless system – förvara din bilnyckel i en metallburk så inte signalen går därifrån. Kontrollera genom att ta med burken ut till bilen och försök öppna bilen.
  • Använd larmsystem

Källa: Larmtjänst

Publicerad 13 July 2019 07:00