Många trotsar reglerna och har hunden löst, utan skydd, under resan.

Många trotsar reglerna och har hunden löst, utan skydd, under resan. Foto: Pixabay

Ta hand om din bästa vän på bilsemestern

Motor.

Planerar du att ta med dig hunden på årets bilsemester? Då måste du tänka till och även planera för att människans bästa väns bilresa också ska vara så bra som möjligt. Varje år lämnas hundar i bilar som snabbt kan bli en dödsfälla.

Av
Andreas Lindegren

Bilsemester med hela familjen innebär i många fall att även människans bästa vän följer med på bilresan genom landet – hunden. För att även den ska få en trivsam semesterresa är det viktigt för alla hundägare att tänka till och planera. Det första är att undvika att lämna hunden i bilen varma sommardagar.

– Försök att i största mån undvika att lämna ditt husdjur ensam i bilen, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken zoo.

Måste du lämna hunden i bilen ska du aldrig parkera i direkt sol. Trots otaliga varningsrubriker i medier runt om i Sverige varje sommar trotsar många hundägare faran och lämnar hunden i bilen som snabbt kan bli till en dödsfälla. Faktum är att det varje år dör hundar till följd av att de lämnats i en bil som snabbt blivit till en bastu. Hundar svettas nämligen inte som människor och blir därför lätt överhettade, även om det är tidigt på dagen och solen inte står högst på himlen.

Svenska kennelklubben genomförde exempelvis en undersökning för ett par år sedan som visade att temperaturen i bilen steg från 24 grader till hela 39 grader på bara en timme på förmiddagen när utomhustemperaturen var runt 20 grader. Detta trots att de två främre rutorna i bilen var nedvevade cirka tre centimeter. Sarah Frelin Ekvall hoppas att årets högsommar ska kantas av färre varningsrubriker.

– Förhoppningen är att ägarna ska vara uppmärksamma på hundens mående och inte lämna den i en parkerad bil.

Verkar hunden orolig, har svårt att andas, dreglar mycket, vinglar eller till och med kollapsar har den med stor sannolikhet drabbats av värmeslag

Om man upptäcker en hund i en bil som verkar vara i farozonen är rådet att försöka få tag på ägaren eller ringa polisen. I nödfall får man krossa fönstret.

– Verkar hunden orolig, har svårt att andas, dreglar mycket, vinglar eller till och med kollapsar har den med stor sannolikhet drabbats av värmeslag.

Sverige är ett av de länder med allra bäst djurskydd, vilket innebär att det faktiskt finns tydliga regler om hur hundar får förvaras och transporteras i bil samt hur ofta de ska rastas. Många trotsar tyvärr reglerna som säger att hundar inte får vara lösa i bilen, utan måste färdas i en särskild bilbur eller fastspänd med ett särskilt säkerhetsbälte som finns att köpa i djurbutiker.

Man ska också känna till att hundar inte får förvaras i en bil permanent längre än tre timmar och under transport ska den få vatten och rastning minst var sjätte timme. Allra bäst gör du i att köpa en särskild vattenskål som är anpassad för bilfärder. Då minskar du risken för att vatten rinner ut ur vattenskålen under färd, samtidigt som hunden själv kan välja när den vill dricka.

Tips för hunden:

 • Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
 • Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
 • Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
 • En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
 • En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
 • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.
 • Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om hundarna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Det fordon som du använder för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska vara avskärmat mot personutrymmet med galler eller nät.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.
 • Utrymmet ska vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.
 • Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
 • Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Källa: Jordbruksverket och Svenska kennelklubben

Så agerar du om du ser en hund i en varm bil:

 • Försök hitta bilens ägare.
 • Om du inte hittar ägaren, ring polisen.
 • Notera registreringsnummer.
 • Notera kontinuerligt klockslag.
 • Försök få en bild över lufttillförsel och ventilation.
 • Krossa rutan i nödfall. Ha helst ett vittne till att du gör det och varför.

Källa: polisen.se

Publicerad 06 July 2019 07:00