Nu kan alla lära sig mer om klimatutmaningarna via ett spel från SMHI.

Nu kan alla lära sig mer om klimatutmaningarna via ett spel från SMHI. Foto: Pixabay

Spel om klimatförändringarna

Av
Andreas Lindegren

Bostad. Funderar du på vad du kan göra för att rusta dig inför ett förändrat klimat? SMHI har lanserat ett spel som syftar till just det.

Det webbaserade Klimatanpassningsspelet är framtaget av SMHI tillsammans med Linköpings universitet och riktar sig till alla som vill lära sig mer om hållbar utveckling.

– Vi hoppas att spelet ska inspirera till att bygga ett gott samhälle i ett förändrat klimat. Vi vill ge insikt och kunskap för arbetet med klimatanpassning, säger Aino Krunegård, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och dess omgivningar till klimatförändringar utifrån olika klimatrisker som exempelvis värmebölja eller skyfall. Spelet finns bland annat tillgängligt på SMHI:s webbplats.

Publicerad 24 August 2019 07:00