Anna Hansen på Regionmuseet i Kristianstad ser nu över kostnaderna inför framtiden.

Anna Hansen på Regionmuseet i Kristianstad ser nu över kostnaderna inför framtiden. Foto: Pressbild/Regionmuseet Kristianstad

Regionmuseet ser över kostnader – nedskärningar väntar på flera håll i landet

"Om trenden fortsätter kommer det att märkas på olika sätt i verksamheten"

KRISTIANSTAD.

Enligt Länsmuseernas samarbetsråd väntar nedskärningar på var tredje museeum under nästa år. Det oroar samarbetsrådet som redan sett en nedåtgående trend i bemanning och uppsägningar på en rad orter.

Av
Paola Nordgren

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

För Kristianstads del väntas dock ingen neddragning av personal i nuläget. Det man planerar för på regionmuseet för att kunna skära ner på utgifter är att se över sina kostnader generellt för att se var man skulle kunna spara in eller öka intäkterna.

– Vi ser över våra kostnader generellt, till exempel gällande lokaler men även annat. Vi måste hela tiden göra prioriteringar av vad vi kan genomföra och se på möjligheter att öka intäkter och minska kostnader eftersom Region Skåne inte ökade vårt anslag i år och Kristianstad kommun gör uppskrivningar bara på en del av sitt anslag, berättar Anna Hansen, museichef, Regionmuseet i Kristianstad.

Att anslagen inte ökat innebär i sin tur att kostnader som hyror och löner ökar och det är en stor del i att kostnaderna nu ses över i Kristianstad.

– Om trenden fortsätter kommer det att märkas på olika sätt i verksamheten, vad det innebär håller vi på att se över och göra en plan för, så att vi är förberedda om uppskrivningarna av anslagen fortsätter vara låga eller uteblir, säger Anna Hansen.

I Kristianstad ser man nu bland annat över möjligheten att börja gallra i sina samlingar som museet inte längre klarar av att underhålla. Ett av diskussionsämnena är det torp som regionmuseet äger inklusive föremål i huset, som tar tid att underhålla och som håller på att förfalla.

Kristianstad är dock inte ensamma. Mer än var tredje länsmuseum kommer att minska på kostnaderna under 2020.

För att lösa krisen hos Idag skickade Länsmuseernas samarbetsråd ut det bifogade pressmeddelandet med rubriken Nödrop till staten och kulturdepartementet: Mer än var tredje länsmuseum minskar på antalet anställda 2020. Länsmuseernas samarbetsråd har dessutom gått så långt att de skickat ut ett nödrop till staten och kulturdepartementet för att rädda landets museum.

Enligt Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd så krävs det att grundfinansieringen säkerställs för att länsmuseerna inte ska stå inför ett mycket allvarligt läge vilket i sin tur innebär att en stor del av landets kulturarv står hotat.

Publicerad 28 December 2019 00:00