Flags of different countries on high flagpoles

Flags of different countries on high flagpoles Foto: Stock.adobe.com

Nya turer för skånsk flaggning i Kristianstad

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Regionpolitikerna och Kristianstads politiker är inte helt överens om hur kommunen bör flagga. Till skillnad från regionpolitikerna vill inte kommunpolitikerna i Kristianstad flagga med den skånska korsflaggan. 2017 röstade Region Skåne igenom skånska flaggan som officiell. Regionen bestämde då att den röda flaggan med gult kors skulle flaggas samtidigt som svenska flaggan utanför Rådhus Skåne.

Kristianstads kommun är nu på gång att revidera "Regler för flaggning" vilket är det som styr den officiella flaggningen för Kristianstads kommun. På en fråga till statsheraldiker från kommunen rekommenderas dock i stället användning av den skånska vapenflaggan – med ett rött krönt griphuvud på ett gyllene fält – utöver den svenska flaggan och kommunens flagga.

Statsheraldikern rekommenderar att Kristianstads kommun, i normalfallet, flaggar med svenska flaggan och" kommunens vapenflagga. Disponerar kommunen fler än två flaggstänger ligger det nära till hands att också flagga med vapenflaggan för Skåne svarar man på Kristianstads förfrågan.

Publicerad 26 November 2019 11:42