Sånnaskolan får kommunens hittills största solcellsanläggning.

Sånnaskolan får kommunens hittills största solcellsanläggning. Foto: Mostphotos

Sånnaskolan får kommunens största solcellspark

Planeras för skolstart hösten 2020

ÅHUS.

När Sånnaskolan nu byggs om för att stå färdig för skolstart höstterminen 2020 så satsar man även på att bygga kommunens hittills största solcellsanläggning.

Av
Paola Nordgren

Solcellsanläggningen kommer att täcka över 900 kvadratmeter av takytan och kommer då att kunna producera en effekt på 200 kW. Vilket innebär att anläggningen blir kommunens största solcellsanläggning.

Sånnaskolan är också, tillsammans med de nyinvigda Lingenässskolan och Kulltorpskolan – ett av de tre största skolbyggena som kommunen genomfört i modern tid. När bygget står färdigt 2020 kommer den att rymma cirka 720 elever och ha en yta på 11 000 kvadratmeter med skolbyggnad och idrottshall.

Kommunens projektledare Mårten Svensson är nöjd med projektet och belyser också det fina samarbetet man haft mellan entreprenörer, skolverksamheten och övriga inblandade.

– Vi vill bygga in funktion i alla utrymmen. Exempelvis kan grupprummen nås från båda sidor och därmed enkelt användas både av skolan och av fritidshemsverksamheten, säger Mårten Svensson.

Mellan atrierna och klassrummen byggs även grupprum med glaspartier så att personalen kan ha en bra överblick. Det blir dessutom en generös skolgård på 90 000 kvadratmeter där barnen kommer att ha tillgång till olika typer av lekutrustningar och det kommer också att anläggas en konstnärlig utsmyckning med Åhus-koppling i den sydöstra delen av skolgården.

Publicerad 20 November 2019 09:22