Ny havs och kustplan godkändes i kommunfullmäktige.

Ny havs och kustplan godkändes i kommunfullmäktige. Foto: Mostphotos

Ny plan för hav och kust är spikad

Blir nu också en del av den totala översiktsplanen

ÅHUS.

Den nya planen för kust och hav som ska ligga till grund för de fortsatta utvecklingen av kusten är nu antagen. Det beslutet tog man vid senaste kommunfullmäktige i Kristianstad.

Av
Paola Nordgren

Målet är att skapa en attraktiv kust och ett livskraftigt hav framöver och på så sätt både skydda och utveckla kust och hav för framtiden. En plan med riktlinjer som nu också blir en del av kommunens översiktsplan. Kust- och havsplanen har varit utställd för granskning två omgångar tidigare och efter justeringar kunde den nu antas utan vidare diskussioner.

Kristianstad kommuns havsområde innebär drygt 90 kvadratkilometer av Hanöbukten och en kuststräcka på ungefär 42 kilometer, ett område som används inte minst för sina naturupplevelser, som rekreation och strövområde och som dessutom lockar tusentals turister varje år. Översiktsplanen som nu spikats innehåller både en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar och ett förslag på hur Kristianstads kommun har för avsikt att hantera användningen av mark och vatten.

Man presenterar även fyra strategier som förslag på det fortsatta arbetet kommunen har framför sig i området och inte minst inför de utmaningar som väntar i takt med att klimatet ändras. Ett problemområde som diskuterats tidigare och som också fördes in i kust- och havsplanen under processens gång var erosionsfrågan.

– Jag är stolt över att vi är en av få kommuner som har tagit fram en kust- och havsplan. Vi var tidigt ute och ville ligga steget före statens havsplan. De kunskaper vi har fått i vår arbetsprocess gjorde att våra synpunkter vägdes in i den statliga planen, så den har redan varit till nytta även om den inte har antagits förrän nu, säger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Tommy Danielsson.

De fyra strategier som har formulerats i planen är:

  • Balans mellan intressena längs kusten.
  • Beredskap för framtida klimatförändringar
  • Bevara och utveckla unika värden
  • Bevara och utveckla friska ekosystem

Publicerad 18 November 2019 09:03