Åklagare skickar pyromanbrott vidare till Högsta domstolen

Yrkar på att HD prövar målet

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Den kvinna som misstänktes ha anlagt ett tiotal bränder under sommaren 2018 friades i oktober helt för samtliga brott i hovrätten efter att ha suttit inlåst i över ett år. Nu vill åklagaren dock att målet tas upp i Högsta domstolen (HD) av Riksåklagaren för att pröva bevisvärderingen vid en serie likartade gärningar.

Kvinnan ska ha setts i närheten av samtliga brandplatser och tingsrätten ansåg att hon sannolikt låg bakom samtliga bränder samt att hon i två fall hade så nära samband med tid och plats att hon kunde fällas. Hovrättens majoritet menade dock att andra gärningspersoner inte kunde uteslutas, vilket innebar att kvinnan frias även för dessa två fall.

Det var under två veckor under fjolårets sommar som kvinnan ska ha anlagt flera bränder i naturen både i Kristianstad och i Åhus. Såsom åtalet slutligen utformades yrkades ansvar för fyra fall av grov skadegörelse och sex fall av mordbrand. Vid tingsrätten dömdes kvinnan för två fall av mordbrand till fängelse. Åklagaren tar nu målet vidare till Högsta domstolen.

Publicerad 18 November 2019 00:00