Anders Hansson ser positivt både på att jobben finns på orten men också att skåningarna är öppna för pendling.

Anders Hansson ser positivt både på att jobben finns på orten men också att skåningarna är öppna för pendling. Foto: Pressbild

Få Kristianstadsbor pendlar till arbetet

Vilket visar att det finns gott om jobb på orten

KRISTIANSTAD

. Trots att antalet pendlare från och till Kristianstad ökat de senaste åren så är Kristianstad den skånska kommun med lägst andel utpendlare i arbetskraften. Det visar den senaste statistiken från rapporten Skånsk konjunktur.

Siffrorna för Kristianstad visar att inpendlingen till kommunen ökat med 24 procent de senaste tio åren även utpendlingen ökar något och totalt sett ökar utpendlingen i hela Skåne. I 31 av 33 kommuner har även inpendlingen ökat. Det innebär att det blir allt vanligare för företag och organisationer att hämta kompetens utanför kommungränsen och statistiken visar också att totalt 249 000 skåningar arbetar i en annan kommun än den de bor i. De som i hög grad pendlar till sina arbete är de som jobbar inom handel, vård och omsorg.

Att Kristianstad ligger ganska lågt tyder på att jobben finns i kommunen, vilket också är positivt. Över lag är vi skåningar dock öppna för att pendla, vilket är bra för framtiden om det blir en lågkonjunktur och det kanske krävs att man åker en bit för jobb, säger Anders Hansson privatekonom Sparbanken Skåne vilka också är de som sammanställt rapporten.

Kristianstad är en av de sex skånska kommuner som uppvisar ett positivt pendlingsnetto och för kommunens del innebär det att totalt 9000 personer pendlar till Kristianstad. Siffrorna innebär också att ungefär fyra av tio skåningar arbetar i en annan kommun än de är bosatta i.

– Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället. Rätt kompetens på rätt plats är en förutsättning för fortsatt utveckling. I sämre tider kan också upparbetade resvanor bidra till bättre motståndskraft i ekonomin. Det blir helt enkelt lättare att matcha arbetskraften mot de arbetstillfällen som finns, vilket bidrar till stabilitet, säger privatekonom Anders Hansson.

Många av de stora arbetsgivarna som finns i området bidrar också till den ökade pendlingsströmmen då dessa ofta hämtar kompetens från andra kommuner. Bland dessa finns bland annat kemikoncernen Perstorp, IT-bolaget CGI Sverige AB i Bromölla och möbelföretaget Ikea i Älmhult dit många skåningar pendlar.

Publicerad 17 November 2019 00:00