Trots att det räknas på olika sätt från kommun till kommun så skiljer det en hel del när det gäller kostnader för skolmat.

Trots att det räknas på olika sätt från kommun till kommun så skiljer det en hel del när det gäller kostnader för skolmat. Foto: Mostphotos

Stora skillnader i kostnader för skolmaten

Oklart hur kommunerna räknar

KRISTIANSTAD/ÖSTRAGÖINGE

. Kostnaden för måltider i den kommunala grundskolan ser ut att variera kraftigt i hela landet enligt den senaste statistiken från Skolverket. Genomsnittet i landet ligger på 6400 kronor per elev om året men spannet ligger mellan 15000 och 4000 kronor. Skillnaderna i nordöstra Skåne är också relativt stora.

I Östra Göinge lägger man 7800 kronor per i elev, i Kristianstad är den siffran betydligt lägre. Där lägger man totalt 5300 kronor per elev. Statistiken visar på stora skillnader i vad kommunen väljer att lägga på skolmåltiderna.

– Vi förstår nog inte hur otroligt viktig skolmåltiden är och vilken potential den har för hela upplevelsen av grundskolan. Skulle vi ta tillvara måltiderna på ett bättre sätt, skulle vi få en bättre kvalitet på skolan i stort, säger Eva Sundberg, sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt Eva Sundberg har också mätta barn lättare för att lära och orkar med skolan på ett bättre sätt.

– Det finns mycket kvar att göra för att se till att skolmåltiden blir en höjdpunkt, säger Eva Sundberg.

Enligt Skolverket är det som ska ingå i statistiken kostnader för skolmåltids- och kaféverksamhet, vilket inkluderar kostnader för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader och intäkter från till exempel försäljning till fristående skolor. Vad som ingår i siffrorna kan dock skilja sig från kommun till kommun.

– Lokalkostnader ska inte ingå, men kan göra det för kommuner som köper skolmåltider via entreprenad, förklarar Eva Sundberg och hon poängterar därför att siffrorna som kommunerna rapporterat in i vissa fall kan vara något orättvisa.

– Det finns inte heller någon självklar korrelation mellan hur mycket pengar man lägger och kvaliteten på maten. En låg kostnad kan till exempel bero på att man har kompetenta kockar som kan laga god mat på billiga råvaror, säger Eva Sundberg.

Enligt Avdelningschef för måltider i Östra Göinge, Lise-Lotte Lundin Petersson så anser även hon att siffrorna kan vara något missvisande.

– Rapporteringen från varje kommun ser lite olika ut. Men när det gäller Östra Göinge så arbetar vi ständigt för att förbättra skolmaten så att matlagningen håller bra kvalitet i form av bra råvaror och en lugn matsalsmiljö. Sedan är det inte bara kostnaderna som avgör hur bra en måltid är utan det handlar om så mycket mer.

De senaste åren har man dock lagt väldigt mycket fokus på skolmaten i Östra Göinge.

– Skolmaten i Östra Göinge och haft en stor utveckling de senaste åren och vi arbetar mycket med att lyssna in vad eleverna själva vill ha, berättar Lise-Lotte Lundin Petersson.

Statistik enligt Skolverket för måltider per elev/år

Riket: 6400

Bromölla 6200

Hässleholm 5600

Hörby 7100

Kristianstad 5300

Osby 4600

Örkelljunga 6000

Östra Göinge 7800

Publicerad 01 November 2019 00:00