Foto: Mostphotos

Personal på anstalt saknade skyddshandskar

Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder efter inspektion

VÄ.

Arbetsmiljöverket ger nu anstalten i Kristianstad kritik efter en inspektion och kräver nu fängelset på åtgärder.

Av
Paola Nordgren

Om bristerna inte åtgärdas kan verksamheten riskera att få föreläggande eller förbud.

Det var vid en kontroll på anstalten som man bland annat uppmärksammade att personalen vid visitation av intagna använde engångshandskar samt skinnhandskar. Dessa handskar skyddar inte mot stick- eller skärskador vilket kan vara en risk vid genomgång av intagen samt dennes tillhörigheter. Arbetstagarna har därmed inte tillgång till den skyddsutrustning de behöver för att kunna skydda sig mot stick- och skärskador, vilket kan innebära en ökad risk för ohälsa och olycksfall hos personalen. Enligt ansvarig är detta nu beställt. Anstalten krävs dessutom att åtgärda samtliga brister som påtalades vid inspektionen.

Publicerad 18 October 2019 00:00