Pedagogen gick hårt åt när hen skulle tillrättavisa en elev, nu kan det blir tal om skadestånd för eleven.

Pedagogen gick hårt åt när hen skulle tillrättavisa en elev, nu kan det blir tal om skadestånd för eleven. Foto: Mostphotos

Skolhuvudman kan bli skadeståndsskyldig efter ingripande mot elev

Använde mer våld än situationen krävde

KRISTIANSTAD

. Det var i våras som en anställd på en skola i Kristianstad brusade upp och ingrep fysiskt mot en elev som varit störande. Efter en granskning av händelsen gör nu dock Skolinspektionen bedömningen att personalen använde mer våld än vad situationen krävde.

Av
Paola Nordgren

Enligt Skolinspektionen var det hårda ingripandet inte nödvändigt i situationen utan man gör bedömningen att agerandet utgjorde en kränkande behandling. Barn- och elevombudet kommer därför nu att utreda förutsättningarna för skadestånd till eleven.

Det var en vårdnadshavare till en av eleverna som anmälde händelsen till Skolinspektionen, där man uppger att både lärare och rektor vid tillfällen kränkt eleven verbalt. Historierna här går dock isär. Den anmälda pedagogen slutade dock sin tjänst omgående då händelsen uppdagades. Även eleven valde att byta skola efter händelsen.

Publicerad 14 October 2019 00:00