Kommunanställda mår allt bättre.

Kommunanställda mår allt bättre. Foto: Paola Nordgren

Antalet kommunala sjukdagar minskar

De två senaste åren visar på en positiv trend

KRISTIANSTAD

. Antalet sjukskrivna bland de kommunalanställda fortsätter att minska, det visar den senaste statistiken. Jämfört med 2018 har sjukfrånvaron till och med augusti sjunkit med 1,4 dagar.

Av
Paola Nordgren

För några år sedan ökade sjukfrånvaron stadigt hos anställda på Kristianstad kommun. Sedan dess har man arbetat för att minska frånvaron, vilket ser ut att ha gett resultat. Under 2018 fick kommunen ett trendbrott och antalet sjukdagar minskade med 1,7 dag per tillsvidareanställd medarbetare i kommunen och hittills under 2019 så har sjukdagarna sjunkit ytterligare. Håller trenden i sig skulle det vid årets slut kunnat minska med två hela dagar för hela 2019.

Ett övergripande arbete fortsätter för att minska sjukskrivningarna.

– Jag är mycket glad över att minskningen fortsätter. Förra året minskade sjukfrånvaron med 1,7 dagar per anställd och om vi kan nå en ytterligare minskning med två dagar i år, har vi verkligen vänt trenden. Nu gäller det att hålla i och fortsätta arbetet, säger Johanna Näslund, HR-direktör.

Publicerad 11 October 2019 00:00