Restaurering av vattendrag är en av punkterna man nu kan få LONA-bidrag för.

Restaurering av vattendrag är en av punkterna man nu kan få LONA-bidrag för. Foto: Mostphotos

Kristianstad i topp när bidrag för vattenvård fördelas

LOVA-bidrag från Havs- och vattenmyndigheten

KRISTIANSTAD

. Söderköping är den kommun som har fått störst beviljat LOVA-bidrag från Havs- och vattenmyndigheten på 8,6 miljoner kronor. Men strax därefter kommer Kristianstad som ligger på femteplats i hela landet när det gäller bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

Av
Paola Nordgren

Kristianstads kommun har fått närmare 4 miljoner kronor för projekt som rör vatten mellan 2016 och 2018. Vilket också är mest av alla orter i hela Skåne.

– Bidraget har från början varit helt inriktat på övergödning, det vill säga åtgärder för att minska näringsbelastningen i vattenmiljön, säger Christina Hallström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren. Sedan ett år tillbaka går det dock att söka stödet även för andra åtgärder som bland annat anläggande av våtmarker, omhändertagande av förlorade fiskeredskap och restaurering av vattendrag.

Numera går det även att söka bidrag för anläggning av våtmarker.

Numera går det även att söka bidrag för anläggning av våtmarker. Foto: Mostphotos

Sedan 2018 kan man även få bidrag för upp till 80 procent av kostnaderna, istället för som tidigare 50 procent.

– Det hjälper framförallt kommunerna, som har haft väldigt svårt att få fram de här 50 procenten i medfinansiering. Nu är det mycket lättare och vi har sett ett uppsving, säger Christina Hallström.

Totalt har ett åttiotal kommuner beviljades LOVA-bidrag mellan 2016 och 2018 till ett sammanlagt belopp av 75 miljoner kronor. Kristianstads exakta bidrag landade på 3952000 kronor för den aktuella perioden.

– I år har vi 200 miljoner i LOVA-potten och så mycket har vi aldrig haft, säger Christina Hallström. LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella organisationer.

Publicerad 09 October 2019 00:00