Röntgenläkare slarvade, vilket innebar risker för flera patienter.

Röntgenläkare slarvade, vilket innebar risker för flera patienter. Foto: Mostphotos

Röntgenläkare ansågs oskicklig- IVO begär nu prövotid

Läkaren gjorde flera misstag vid granskning av röntgenbilder

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM.

Mannen som fick sin läkarlegitimation 2005 har de senaste åren arbetat på en rad olika orter, bland annat i Kristianstad men även i Hässleholm. Efter en rad brister i sitt yrkesutövande anser nu inspektionen för vård och omsorg(IVO) att läkaren borde beläggas med prövotid för sin legitimation.

På flera orter och vårdinstanser har han dessutom missat så allvarliga tillstånd att han inte längre är välkommen tillbaka. Bland annat har han under sina undersökningar missat skelettskador, tarmvred, lungkollaps och blodpropp och i många fall har den läkare som tittat på röntgenbilderna efter den aktuelle läkaren gett en helt annan bild av vad som kunnat utläsas av bilderna. I anmälan listar IVO missar vid 18 bildgranskningar. Några betecknas som allvarliga och en del har fångats upp vid dubbelgranskningar av en kollega. I Hässleholm ska läkaren också ha lämnat efter sig ett flertal icke signerade utlåtanden vilket haft till följd att flera patienter fått vänta på sina provsvar. IVO anser dessutom att misstagen och felbedömningarna i flera fall inneburit risker för patienterna.

IVO begär nu en treårig prövotid för röntgenläkaren med hänvisning till oskicklighet.

Läkaren själv anser att straffet med en treårig prövotid är hårt och orättvist. Han uppger också att han numera har ett femårigt anställningsavtal i ett annat land och inte under de tre kommande åren kommer att återvända till Sverige för arbete men att han är öppen för detta längre fram. Enligt IVO:s mening utgör detta inte ett godtagbart skäl att underlåta beslut om prövotid, särskilt som det av yttrandet framgår att läkaren vill bibehålla möjligheten att arbeta i Sverige.

Läkarens egen förklaring till misstagen är att han varit överbelastad och stressad.

Enligt lVO:s mening är det dock inte varje enskild brist för sig utan mönstret av brister som motiverar den yrkade prövotiden.

Publicerad 04 October 2019 09:35