Framtiden spås bli kärvare rent ekonomiskt för Kristianstad kommun.

Framtiden spås bli kärvare rent ekonomiskt för Kristianstad kommun. Foto: Paola Nordgren

Svagt ekonomiskt uppåt för Kristianstad

Ett tecken på att kärvare tider väntar

KRISTIANSTAD

. Det ekonomiska läget i Kristianstad kommun visar enligt siffrorna på en svag uppgång när årets delbokslut för 2019 presenterades.

Av
Paola Nordgren

Prognosen pekar mot ett ekonomiskt slutresultat för året på knappt 33 miljoner kronor, vilket innebär drygt sju miljoner kronor över budget. Detta är dock betydligt lägre än de senaste åren, vilket kan vara ett tecken på att kärvare tider väntar.

– Delårsrapporten ger en bra bild av var vi står inom kommunen och beskriver både det ekonomiska läget och hur väl vi ser ut att nå de mål vi har satt upp för våra verksamheter. Prognosen är att vi uppfyller de krav på god ekonomisk hushållning som är uppsatta för året, säger kommunens nya ekonomidirektör Oscar Nilsson.

Bland annat har det låga ränteläget minskat finanskostnaderna med 13 miljoner och skatteintäkterna visar sig också bli 15 miljoner högre än vad man budgeterat för i kommunen.

Där det dock inte ser lika positivt ut är kostnaderna för nämndernas verksamhet som pekar mot ett minus på 13, 5 miljoner kronor vid årets slut. Störst underskott ser det ut att bli hos barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden.

– Nu gäller det att hitta vägar att minska nämndernas underskott. Det är extra viktigt att vi håller budget i år, för de kommande åren har vi mycket större ekonomiska utmaningar, säger Oscar Nilsson.

Publicerad 03 October 2019 00:00