Fler deltidsbrandmän behövs för att kunna ha full beredskap i bland annat Bromölla.

Fler deltidsbrandmän behövs för att kunna ha full beredskap i bland annat Bromölla. Foto: Mostphotos

Räddningstjänsten i akut behov av fler deltidsbrandmän

Svårt att rekrytera på flera orter

BROMÖLLA.

Räddningstjänsten i Bromölla efterlyser nu fler deltidsbrandmän som kan fylla upp och finnas tillgängliga när det behövs extra beredskap. Som det ser ut nu har man tre vakanser, vilket innebär att de ordinarie brandmännen tvingas gå in och stötta upp utanför arbetstid.

– Så ska det egentligen inte vara. De ordinarie brandmännen ska inte behöva gå in som extra beredskap. Men vi märker allt mer att det är svårt att få in deltidsbrandmän i verksamheten, berättar Anders Olofsson, räddningschef i Bromölla kommun.

I Näsum är grupperna för tillfället fulla men för Bromöllas del saknas det minst tre deltidstjänster.

– För att få söka som deltidsbrandman krävs det att du bor och arbetar max fem minuter från brandstationen, vilket självklart försvårar rekryteringen. Vi har många som vill men som inte kan på grund av detta. Men kravet är att man ska kunna infinna sig på brandstationen inom fem minuter vid ett larm, vilket kan vara en utmaning.

De flesta arbetsgivare är enligt Anders Olofsson dock positiva till att ha anställda som också arbetar som deltidsbrandmän även om de vid larm kan tvingas lämna arbetsplatsen med kort varsel.

– Det är inte arbetsgivarna som är problemet, förutom avståndet upplever vi att många är mer upptagna på sin fritid och många gånger är engagerade i andra verksamheter.

Enligt Anders Olofsson är problemet med rekryteringen ett nationellt bekymmer och inte något som bara berör Bromölla.

– De har svårt att rekrytera deltidsbrandmän även i Kristianstad och Degeberga och i stora delar av landet men vi hade inte gått runt om vi inte hade haft våra deltidsbrandmän, det är ett kostnadseffektivt system och en stor del av landets brandmannakår är just deltidsbrandmän och de vi har är otroligt duktiga och har varit med vid flera katastrofområde, bland annat nu senast i Hästveda.

Inför uppdraget som deltidsbrandman står räddningstjänsten för en grundläggande utbildning,rökdykarutbildning och c-körkort utöver internövning varje år.

Hur många deltidsbrandmän hade varit det optimala för en fungerande räddningstjänst i Bromölla?

–Vi har tre vakanser men sju hade varit trevligt då hade vi haft en reserv i varje grupp vilket ökar möjligheterna.

Publicerad 03 October 2019 00:00