Nämnden anser att studenten har rätt behörighet för att gå kursen, något högskolan inte håller med om.

Nämnden anser att studenten har rätt behörighet för att gå kursen, något högskolan inte håller med om. Foto: Högskolan Kristianstad

Student får rätt till plats på Högskolan Kristianstad efter överklagan

Nämnden går emot högskolans tidigare beslut

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. En Kristianstadsbo som inte kom in på den kurs på Högskolan Kristianstad han sökt till, överklagade beslutet till Överklagandenämnden och fick rätt. Det innebär att han nu får gå kursen.

Högskolan Kristianstad ansåg att mannen saknade rätt behörighet och gick också emot mannens önskan om dispens.

Mannen menade dock att han arbetat med det som kursen berör och poängterar att han tidigare läst på universitet, totalt 90,5 högskolepoäng och mot bakgrund av detta anser nu Överklagandenämnden för högskolan att han, med hänsyn tagen till sina tidigare studier, måste anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella kursen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet.

Överklagandenämnden för högskolan går därför emot Högskolan Kristianstads beslut och bifaller överklagandet på så sätt att mannen medges undantag från kravet på grundläggande behörighet för kursen och ska nu antas till kursen.

Publicerad 01 October 2019 00:00