Under en vecka får läkare som saknar svensk läkarlegitimation möjligheten att bli handledd av läkare på CSK som ett steg i utbildningen för att kunna arbeta i Sverige.

Under en vecka får läkare som saknar svensk läkarlegitimation möjligheten att bli handledd av läkare på CSK som ett steg i utbildningen för att kunna arbeta i Sverige. Foto: Mostphotos/genrebild

Utbildade läkare tränar inför svensk legitimation

CSK håller i träningsvecka för ett 20-tal läkare

KRISTIANSTAD

. Läkare utbildade utanför EU/EES får nu möjligheten till klinisk träning på Centralsjukhuset i Kristianstad innan det är dags för det slutgiltiga kunskapsprovet.

Av
Paola Nordgren

Anledningen till att man nu erbjuder klinisk träning är att provet har visat sig för många vara svårt att klara av.

För att läkare utbildade utanför EU/EES ska erhålla svensk legitimation krävs, förutom goda kunskaper i svenska språket, att de klarar ett kunskapsprov. Detta ges av Umeå universitet 4 gånger om året och består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Ett prov som motsvarar kunskaperna för en svensk läkarexamen. För att stödja de utomeuropeiskt utbildade läkarna i repetitionen av sina kunskaper anordnar Region Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen och Lunds universitet kursen,”Förbered dig för kunskapsprovet” och som en del i den får deltagarna också nu handledning på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Enligt Maria Lindborg, HR-strateg på koncernkontoret, så arrangerar man på CSK en träningsvecka den 16-20 september för ett 20- tal läkare från bland annat Syrien, Afghanistan, Iran och Irak. Då får de chansen att repetera sina kliniska färdigheter och årets omgång blir också tredje året som CSK är med och handleder och utbildar deltagarna inför kunskapsprovet..

– Det är en väldigt intensiv vecka för våra deltagare men jag vet sedan tidigare omgångar att den är väldigt uppskattad. Vi har fått väldigt positiv respons vid tidigare utvärderingar, berättar Marja Jurvanen, en av de läkare som kursleder och som även är överläkare på barnkliniken i Kristianstad.

Under veckan får deltagarna chans att vara med praktiskt vid akutsjukvård, anestesiologi, barnmedicin, gynekologi, HLR, kardiologi, klinisk fysiologi, neurologi, psykisk ohälsa, ögonsjukvård, öron-näsa-hals, suturering och patientcentrerad kommunikation.

– Det är mycket information som ska in men det betyder också mycket för oss att kunna hjälpa våra kolleger att kunna använda sina kunskaper på rätt sätt. Samtidigt får vi en möjlighet att visa upp vårt sjukhus och ge ett positivt intryck inför en eventuell rekrytering i framtiden.

Men framförallt hjälper den här veckan deltagarna att fräscha upp sina kunskaper generellt, då de ofta varit specialiserade inom ett område i sitt hemland.

– Det teoretiska provet vi har är väldigt detaljrikt och var det några år sedan man läste sin utbildning kan det behövas repeteras. Att få känna på att de kliniska färdigheterna fortfarande också ”sitter” betyder mycket samtidigt som man här också får en möjlighet att se skillnaderna från sitt hemlands diagnostik- och behandlingsrutiner, berättar Marja Jurvanen.

Publicerad 18 September 2019 11:22