Den aska som blir kvar när fliset bränts till el på Allöverket körs numera tillbaka till skogen.

Den aska som blir kvar när fliset bränts till el på Allöverket körs numera tillbaka till skogen. Foto: Mostphotos

Aska från Allöverket tillbaka i skogen – kretsloppet sluts

Ännu ett steg i hållbarhetstänket

KRISTIANSTAD.

C4 Energis fjärrvärme produceras av nära 100 procent restprodukter från skogsavverkning. Det vill säga biobränsle. För att sluta kretsloppet väljer man nu också att återföra askan till skogen.

Av
Paola Nordgren

– Det är både flygaska och bottenaska som tidigare har använts som täckmaterial över exempelvis soptippar men som vi från och med nu istället återför till skogen, förklarar Fredric Kron som är produktionschef för Allöverket på C4 Energi på företagets hemsida.

Askan blir kvar när den flis man använder förbränns i värmeverket. Men från och med nu kommer tre stora containers med flygaska och fyra mindre med bottenaska lämna fabriken varje vecka för att åka till skogs. När vintern kommer beräknas det bli ännu mer.

Enligt C4 Energis miljöingenjör Rose-Marie Nilsson så hjälper askan till att motverka utarmning av marken i skogarna och ger bättre förutsättningar för tillväxt i nästa generation skog genom att minska försurning och återföra viktiga ämnen som kalium, magnesium, kalcium, fosfor och spårämnen.

– Det handlar om att sluta kretsloppet och att återföra viktiga näringsämnen till skogen så att de inte går förlorade. Det är vinst för miljön och definitivt ett sätt för oss att se till att den redan miljövänliga fjärrvärmeproduktionen blir ännu mer hållbar, säger Fredric Kron.

Publicerad 12 September 2019 00:00