Vattenrikets limnolog Andreas Jezek är nöjd med resultatet av årets provfiske.

Vattenrikets limnolog Andreas Jezek är nöjd med resultatet av årets provfiske. Foto: Pressbild/Åsa Pearce

Malen nappade bra vid årets provfiske i Helge å

100 malar kontrollerades vid årets tester

KRISTIANSTAD

. Malen ser ut att trivas i Helge å igen. Vid årets kontroll fiskade man nämligen upp totalt 100 malar mellan Araslövssjön och Vramsåns mynning, vilket är betydligt fler än i fjol då fångsten endast blev 17 fiskar.

Av
Paola Nordgren

Vattenrikets limnolog Andreas Jezek är precis färdig med provfisket för i år. På sju olika platser längs Helge å har man bland annat placera ut ryssjor. Något man gjort sedan 2011 för att få ett hum om hur malantalet ser ut. Vid tillfället räknas, mäts och vägs malarna och även ett litet fenprov tas innan de fridlysta fiskarna släpps tillbaka ner i vattnet igen.

Årets malprovfiske gav fin utdelning. Totalt 100 malar fiskades upp , vilket är det nästa högsta antalet sedan starten. 2015 fiskade man upp rekordantalet 129 malar, däremot blev fångsten 2018 endast 17 stycken.

– Troligtvis berodde fjolårets antal på det extrema vädret som gjorde att vi inte hade så mycket rörelse på vattnet, vilket i sin tur gjorde att våra redskap inte fungerade som de brukar. Men vad vi kan se i år så var det en hel del aktivitet i vattnet i fjol trots vädret, då vi fångat en hel del mal på 20 centimeter, vilket innebär att de föddes i fjol, berättar Andreas Jezek.

Sedan nio år tillbaka provfiskar Vattenrikets limnolog Helge å varje år. I augusti/september läggs ryssjor ut på sju olika platser i ån för att på så sätt få en översyn på malbeståndet. Malarna har hittills dock sett ut att trivas bäst nära centrum och vid Kanalhuset fångade man i år 26 av de 100 malar man fångade. Den största fångsten var dessutom en riktig bjässe på 12 kilo och 125 centimeter.

– Sådär stora malar har vi bara fått vid något enstaka tillfälle tidigare och det är svårt att göra någon exakt bedömning på ålder men någonstans mellan 12 och 20 år är den nog. Det är svårt att avgöra exakt men det är i alla fall en av de fiskar som hjälper till att hålla beståndet levande i ån.

Nu är planerna dock att dra ut lite på provfisket och hålla provtagningarna till vart tredje eller vart femte år.

– Nu vet vi att malbeståndet ser bra ut och då räcker det med glesare kontroller. Men på grund av fjolårets siffror bestämde vi oss för att göra en kontroll även i år, innan vi började glesa ut tillfällena.

Publicerad 11 September 2019 00:00