Fastighetsägare tvingas plantera en allé för att kompensera att han fyllde igen en damm på sin mark.

Fastighetsägare tvingas plantera en allé för att kompensera att han fyllde igen en damm på sin mark. Foto: Genrebild/Mostphotos

Boende täppte igen damm –krävs nu plantera en allé

Olagligt enligt Länsstyrelsen att ändra i vegetationen

KRISTIANSTAD.

En markägare i Kristianstad kommun ska ha täppt igen en damm som fanns på hans mark och dessutom tagit bort vegetationen runt vattenhålet. Nu visar det sig dock att det inte var tillåtet att ändra i marken enligt Länsstyrelsen.

Av
Paola Nordgren

Länsstyrelsen har därför beslutat att markägaren senast den 31 maj 2020 ska ha planterat en allé om minst fem träd på eller intill fastigheten.

På fastighetsägarens mark ska det sedan många år tillbaka ha funnits ett vattenhål. Markägaren hävdar dock i sin förklaring till Länsstyrelsen att det varit en jordsvacka som blåst till och att det är denna man fyllt igen. Men enligt kartor så långt tillbaka som 1975 och flygbilder från 1940-talet så ska det på platsen ha funnits en damm.

Anledningen till beslutet att markägaren nu har som krav att plantera en allé är att Länsstyrelsen bedömer att den borttagna dammen omfattas av biotopskyddet och att åtgärden kräver dispens från biotopskyddet. Flygbilder från en längre tid visar att dammen åtminstone stundtals är vattenfylld, samt att det har etablerats vegetation kring aktuell damm. Biotopen finns så långt tillbaka i den som till 1940-talet varför Länsstyrelsen bedömer att det inte är troligt att biotopen har uppstått genom att jorden flyttat på sig. Någon dispens för åtgärden har inte inhämtats och borttagandet är därför olagligt, För att ersätta förlusten av de miljövärden som gått förlorade genom igenläggningen ska markägaren därför anlägga en allé på aktuell fastighet och se till att denna lever vidare.

Publicerad 10 September 2019 00:00