Mänskligt misstag gjorde att personal läste fånges post.

Mänskligt misstag gjorde att personal läste fånges post. Foto: Mostphotos

Kriminalvården beklagar att fånges brev öppnats

Händelsen berodde på ett mänskligt misstag

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. I våras anmälde en fånge i Kristianstad till Justitieombudsmannen(JO) att en sjuksköterska på anstalten öppnat ett personligt brev. Han ansåg i sin anmälan att man brustit i sitt ansvar och krävde svar på hur detta kunde inträffa.

Enligt anstalten var det den mänskliga faktorn som bidrog till att en anställd på Kristianstadsanstalten råkade öppna ett brev ställt till en fånge innehållande dennes journaler. Brevet hade av misstag lagts i fel postfack. Det hävdar Kriminalvården i ett yttrande till Justitieombudsmannen, där misstaget beklagas.

Enligt förklaringen så ska kuvertet ha legat i sjukvårdsavdelningens postfack. Post som ska till intagna läggs inte i detta fack, vilken är orsaken till att den anställde öppnade kuvertet.

Man poängterar dock att sjuksköterskan har tillgång till den intagnes sjukjournal sedan tidigare och att det därför inte skulle finnas någon avsiktlig anledning att ta del av information i brevet från Region Skåne. Påståendet från fången att journalerna skulle cirkulerat runt på anstalten tillbakavisar man bestämt.

Publicerad 09 September 2019 00:00