Döv nekades teckna försäkring.

Döv nekades teckna försäkring. Foto: Mostphotos

Döv Kristianstadsbo vägrades teckna försäkring – anmälde till DO som friar försäkringsbolaget

DO väljer att fria bolaget

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. En Kristianstadsbo som saknar hörsel ville teckna en försäkring med försäkringsbolaget men nekades försäkring på grund av sin hörselskada. Kristianstadsbon ansåg att handlingen var diskriminerade och anmälde försäkringsbolaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som dock frias av DO med förklaringen att de accepterar bolagets bedömning att dövheten innebär en förhöjd risk för arbetsoförmåga samt att hanteringen av döva som en riskgrupp är nödvändig för en försvarbar verksamhet och att detta inte innebär att man brutit mot diskrimineringslagen.

Det var när anmälaren ansökte om en olycksfalls- och sjukdomsförsäkring hos försäkringsbolaget som hen i samband med detta även fyllde i en hälsodeklaration. Anmälaren fick kort därefter ett standardavslag på sin försäkringsansökan och blev samtidigt erbjuden en enklare olycksfallsförsäkring.

Anmälaren önskade då få en tydligare motivering till avslaget och fick då besked om att det berodde på anmälarens dövhet i kombination med annan sjukdom eller olycksfall skulle kunna innebära en ökad risk för nedsatt arbetsförmåga, och därmed ökad risk för ersättning från försäkringen. Anmälaren anser i sin anmälan att försäkringsbolagets policy i frågan utgör ett strukturellt problem för personer med funktionsnedsättning.

DO har dock inhämtat flera yttranden från försäkringsbolaget, samt har haft möte med företrädare för bolaget samt anmälaren och menar att inget fel har begåtts och friar därmed försäkringsbolaget.

Publicerad 08 September 2019 00:00