Biskop Johan Tyrberg.

Biskop Johan Tyrberg. Foto: Martin Lindeborg

Biskop reagerar på Bromöllas böneförbud

"Ser man bedjande människor som ett särskilt kostsamt problem i arbetslivet?"

BROMÖLLA.

I början av sommaren tog Bromölla kommun beslut om att ingen som jobbar kommunalt i Bromölla, får be på arbetstid. Något som nu biskop Johan Tyrberg ställt sig kritisk till.

Av
Paola Nordgren

För att få svar på kritiken kontaktade han därför Bromölla kommun och har nu fått en del frågetecken när det gäller bön på arbetstid klargjorda.

Det man beslutade i juni var att böner på arbetstid är förbjudet, oavsett religion. Kommunstyrelsens ordförande Eric Berntsson (SD) poängterade då att man är på arbetet för att utföra sina arbetsuppgifter inte för att be.

– Ingen annan ska behöva gå in och täcka upp för dig på arbetsplatsen för att du ska gå ifrån och be, sa Eric Berntsson (SD) då.

Johan Tyrberg har synpunkter på att det bara är bön som man anmärker som ett problem och det är detta han nu ställer sig frågande till.

– Ja, därför frågar man sig om det anses acceptabelt i Bromölla att sköta andra privata ålägganden på betald arbetstid? Eller om man i Bromölla ser bedjande människor som ett särskilt kostsamt problem i arbetslivet, säger Johan Tyrberg.

Han är dock nöjd med de svar och förtydligande som Bromöllas kommun nu gjort.

– Jag har skrivit till politikerna i Bromölla för att få svar på några frågor och då fått veta att deras beslut egentligen inte är ett förbud mot bön utan ett förbud att lämna arbetet för att delta i organiserad bön. Det anser jag är självklart. Man kan inte på betald arbetstid gå i kyrkan eller delta i en gudstjänst om inte chefen godkänner det. Det handlar om arbetsmoral, säger Johan Tyrberg.

Han anser också att kommunen skulle varit tydligare i sin förbudsbeskrivning.

– Jag menar att om man nu vill göra tydligt att man i Bromölla behöver inskärpa arbetsmoralen borde man ha sagt något i stil med: ”Som anställd i Bromölla kommun får man inte syssla med annat än det man är anställd för på betald arbetstid, såvida inte annat överenskommes med chef". Nu nämner man bara bön som ett problem. Men det finns mycket man med samma självklarhet inte får göra på arbetstid, som att passa sina barn, handla mat till hushållet eller städa sitt hem, för att nämna några exempel.

Publicerad 06 September 2019 00:00