Nio högstadieskolor i Kristianstad arbetar under hela spetember med utanförskap och jämställdhet i värdegrundsprojektet, Spelar roll.

Nio högstadieskolor i Kristianstad arbetar under hela spetember med utanförskap och jämställdhet i värdegrundsprojektet, Spelar roll. Foto: Mostphotos

Stort fokus på värdegrundsarbete i högstadieskolorna

Projektet "Spelar roll" införs i nio skolor

KRISTIANSTAD.

Under hela september månad kommer flera av högstadieskolorna att fokusera extra på ett tydligt värdegrundsarbete för eleverna. Målet är att få unga att tänka till kring jämställdhet, och utanförskap.

Av
Paola Nordgren

– Forskning visar, att personer med en positiv syn på jämställdhet i lägre utsträckning själva tenderar att utöva våld i sina nära relationer, säger Ulrika Mårtensson, som är samordnare för värdegrundsarbetet, Just våld i nära relationer är tyvärr något som ökar i vårt samhälle just nu. Det är med andra ord viktigt att tidigt adressera normer kring jämställdhet hos ungdomar, berättar hon på kommunens hemsida.

Under september kommer ungdomarna som en del i projektet, Spelar roll att tillsammans diskutera och reflektera över ämne som bland annat jämställdhet, våld, makt, rasism, sex, kärlek och utanförskap.

Redan 2017 påbörjades ett liknande arbete i kommunen, då under namnet Machofabriken., på Slättängsskolan och Ungdomsbasen. Under 2018 växte det med ytterligare tre skolor och under läsåret 19/20 omfattar samarbetet totalt nio kommunala högstadieskolor, vilket innefattar Rönnow, Sånna, Fjälkinge, Nosaby, Vä, Öllsjö, Tollarp, Norretull och Spängerskolan. Inför årets start har nu projektet också bytt namn till Spelar roll.

– Vi märker på ungdomarna hur viktigt och värdefullt det är att få reflektera med andra kring de här frågorna, säger Ulrika. Och att få göra det på ett öppet sätt utan rätt eller fel. Här finns tid för eftertanke om varför man har de värderingar man har.

Nytt för i år är att det inletts ett samarbete med KFGF (Kristianstad fritidsgårdsforum) för att ytterligare sprida arbetet till ett forum där många ungdomar tillbringar en stor del av sin tid.

Publicerad 05 September 2019 00:00