Foto: Adobe Stock

Vattnet åter fritt att dricka – kokningsrekommendation hävs

Skyfall tros ha varit orsaken

KRISTIANSTAD. Det kommunala dricksvattnet är nu åter fritt att dricka. Vid den senaste provtagningen har inga bakterier upptäckts och kokingsrekommendationen för vattnet i Österlia, Olseröd, Degeberga sommarby, Juleboda och Rigeleje, som legat sedan början av augusti hävs nu.

Det var den 1 augusti som bakterier upptäcktes i vattnet vid Friseboda vattenverk. Sannolikt har regnvatten sköljt in i högreservoaren i samband med ett störtregn.

Ledningsnätet har nu spolats flera gånger och nya kontroller visar inte på några bakterier. Boende i området som inte varit vid sina fastigheter på länge uppmanas dock att spola ett tag så att allt gammalt vatten som stått i ledningarna kommer ut.

Publicerad 16 August 2019 12:47