Flera av de påtalade bristerna har åtgärdats att katthemmets ägare genom åren. Men den senaste kontrollen visade på så allvarliga brister att tillståndet att driva katthem nu har dragits in. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Flera av de påtalade bristerna har åtgärdats att katthemmets ägare genom åren. Men den senaste kontrollen visade på så allvarliga brister att tillståndet att driva katthem nu har dragits in. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adogslifephoto/Adobe Stock

Katthem blir av med tillstånd efter brister i djurhållningen

Andra gången tillståndet dras in sedan starten

KRISTIANSTAD

. Sedan sex år tillbaka har två personer i Kristianstad från och till haft tillstånd att driva sitt katthem för omplacering och försäljning av omhändertagna katter. Efter upprepade anmärkningar har nu Länsstyrelsen Skåne dragit tillbaka tillståndet ytterligare en gång för de ansvariga bakom katthemmet.

Redan ett år efter öppnandet av katthemmet gjorde Länsstyrelsen ett oanmält besök efter att en anmälan kommit in. Man anmärkte då att verksamheten hade för många katter i förhållande till yta och att det fanns brister i renhållningen samt saknades en komplett journal för katterna bland annat för om de vaccinerats eller inte. Detta gjorde också att tillståndets drogs in.

Trots det ska man enligt Länsstyrelsen ha fortsatt verksamheten och man ansökte också 2016 om ett nytt tillstånd, vilket också beviljades med villkor att det fick vistas högst 20 katter i lokalerna och att de katter som kom in till hemmet skulle veterinärbesiktigas och placeras isolerat minst två veckor innan de släpptes in med övriga katter.

I fjol gjordes två oanmälda besök efter att ytterligare anmälningar inkommit till Länsstyrelsen och man kunde då konstatera att katterna inte hållits isolerade innan de gått in i verksamheten. Man såg också flera katter som var i behov av vård och att det saknades tillräckliga journaler.

När Länsstyrelsen sedan gjorde ytterligare ett besök under våren 2019 så upptäckte man en rad brister. Förutom att ytorna var för små och att lokalerna städats dåligt så behövde flera katter veterinärvård. Sjuka katter hölls också med de friska, trots att man tidigare fått föreläggande om att se till att det fanns möjlighet till isolering för nyanlända katter. Man har med detta brutit mot en rad villkor i tillståndet, vilket innebär att tillståndet nu dras tillbaka ännu en gång.

– Att det drar ut på tiden beror på vad det är för brister. När det gäller katthem har vi krav på viss utbildning och erfarenhet. Det kan finnas bister under resans gång och man får en del chanser att åtgärda dessa. I det här fallet har man bedömt att vissa åtgärder gjorts och det är därför de fått nytt tillstånd en gång. När vi nu gjort nya kontroller har vi märkt sådana brister att vi dragit tillbaka tillståndet för den här personen tills vidare och de har fått tre månader på sig att avveckla verksamheten, berättar Paula Hultgren tillförordnad enhetschef Länsstyrelsen Skåne.

Enligt Länsstyrelsen Skåne har det också inkommit en ansökan om ett nytt tillstånd för att bedriva ett katthem i Kristianstad. Dock inte från samma person som tidigare.

– Det ärendet har dock precis kommit in och är inte behandlat ännu, säger Paula Hultgren.

Publicerad 14 August 2019 07:30