Några veckor framåt byggs ledningarna under Stora torg om för att kunna styras ovan jord.

Några veckor framåt byggs ledningarna under Stora torg om för att kunna styras ovan jord. Foto: Paola Nordgren

Stora torg stängs av för underhållsarbete

Underjordiska ventiler ska kunna skötas ovan jord

KRISTIANSTAD.

Nu är det dags för underhållsarbete av nästa etapp i Kristianstad centrum, vilket innebär att Stora Torg delvis kommer att stängas av fram till och med september.

Av
Paola Nordgren

Den 5 augusti inleds arbetet med att ta bort en ventilkammare som finns placerad under kullerstenarna på Stora Torg. Tanken är att de åtgärder man nu planerar för ska öka säkerheten på fjärrvärmenätet samt förbättra arbetsmiljön för den personal som kryper i de underjordiska vid underhåll. Då de ventiler som sitter där i dag börjar bli gamla och slitna.

– Man kan beskriva det som ett underjordiskt rum där våra ventiler sitter och det rummet ska nu plockas bort och ersättas med ventiler som vi kan manövrera ovan jord istället. Det är en självklart en större risk för våra kollegor att krypa ner i ett rum under marken än om de kan stå ovan jord och styra ventilerna, berättar Ola Sandberg som är underhållsingenjör och arbetar med fjärrvärme på C4 Energi.

Förutom att torget stängs av under tiden som arbetet pågår som kommer även parkeringsplatser och gångbana att stängas av under byggtiden.

– Området som vi kommer att stänga av ligger i hörnet av torget mot Bånken alldeles bredvid korvvagnen, förklarar Ola Sandberg.

Arbetet beräknas vara klart igen i början av september och återställningen av torget planeras vara färdigt i slutet av september.

Publicerad 10 August 2019 00:00