Foto: Anderas Holm

Cancerbesked dröjde ett halvår

Remisser missades och glömdes bort flera gånger

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. När kvinnan som tidigare haft bröstcancer upptäckte nya knutor i ryggen sökte hon sig till sjukvården. Hon fick besked om att remiss för finnålspunktion skickades. Läkaren gick dock på semester och remissen glömdes bort. Patienten fick dock besked om att en ny remiss skulle skickas, dock så avslutade den aktuella läkaren i samma skede sin tjänst och remissen blev aldrig skickad. När kvinnans anhörig tog kontakt med vården igen lovades patienten att bli uppringd, vilket inte heller skedde.

När den anhörige åter igen hörde av sig till sjukvården lovades man ännu ett samtal som även det uteblev. När man ytterligare en gång tog kontakt med en fjärde läkare så skickades slutligen en remiss och kvinnan konstaterades ha fått nya hudmetastaser från bröstcancer. Fallet anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, då det dröjt 6 månader för kvinnan att få rätt vård och bli undersökt vilket också inneburit att behandlingen av tumörsjukdomen försenats vilket innebär en risk för ytterligare spridning.

Publicerad 10 August 2019 00:00