Åhus sett från ovan.

Åhus sett från ovan.

Drönare sköter strandövervakningen

Ska underlätta arbetet och upptäcka förändringar snabbare

Av
Paola Nordgren

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel

ÅHUS. För att förstå stranddynamiken bättre längs Åhus stränder så har man nu beslutat sig för att använda sig av drönare för arbetet med strandövervakningen.

Det Kristianstads kommun har tagit initiativ till är ett mindre strandövervakningsprogram för att få bättre kunskap om strandlinjens säsongsvariation och långsiktiga trend på utvalda sträckor längs med kusten.

Bevakningen kommer framöver att ske en gång varannan månad som en del i det långsiktiga arbetet man gör för att skydda och förvalta stränderna och för att på sikt se över vilka eventuella skyddsåtgärder som behöver sättas in i takt med att strandlinje och klimat förändras.

Publicerad 17 July 2019 00:00