Färre flygresor för föreläsare.

Färre flygresor för föreläsare. Genrebild: Adobe Stock

Så ska högskolan få ett bättre miljösamvete

Forskning och färre flygresor på tapeten

KRISTIANSTAD.

Tillsammans med 35 andra lärosäten ska Högskolan i Kristianstad gå från miljöbov till miljöhjälte. Forskning och färre flygresor är en del av planerna.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Till 2030 ska temperaturen i världen ha sänkts med 1,5 grad enligt målen i klimatavtalet. Högskolan i Kristianstad och 35 andra lärosäten har nu bestämt sig för att dra sitt strå till stacken. Forskning om miljö och hur klimatet påverkar människor prioriteras. Målsättningen är både att långsiktigt åstadkomma en temperatursänkning och att ge människor verktyg att hantera de effekter det förändrade klimatet ger.

Forskning och infomation om detta är A och O om Sverige ska lyckas och högskolan i Kristianstad arbetar nu för fullt med att fram dessa uppgifter.

– För högskolesektorn som helhet är det dessa aktiviteter som har störst potential att göra väsentlig skillnad i klimatomställningen. De finns med i klimatramverket, berättar högskolans rektor Håkan Pihl.

Även inom organisationen kommer det att bli stora förändringar och den största skillnaden är att det ska bli färre flygresor.

– Eftersom det är så bråttom att minska utsläppen räcker inte enbart teknisk utveckling och global klimatpolitik, säger Högskolan Kristianstads rektor Håkan Pihl. Som lärosäte har vi anslutit oss till FN:s Global Compact och vi anknyter systematiskt till de 17 hållbarhetsmålen i vår utvecklingsplanering. Därutöver har vi en intern koldioxidskatt på flyg och den skatten har vi dubblerat till i år.

Universiteten och högskolorna som deltar kommer en gång om året att träffas för att diskutera hur man ska gå vidare i arbetet för ett bättre klimat, så det kommer under lång tid att vara ett pågående projekt.

Publicerad 25 June 2019 10:36