Ola Hall och Mats G Jönsson ser över detaljplanen och hur det drabbar både evenemangsstranden och Åhus vindsurfing club.

Ola Hall och Mats G Jönsson ser över detaljplanen och hur det drabbar både evenemangsstranden och Åhus vindsurfing club. Foto: Paola Nordgren

Åhus Beach oroliga för säkerheten efter att staketet måste flyttas

Nu hoppas man på positivt besked från miljödomstolen

ÅHUS.

Sedan 2008 när evenemangsstranden i Åhus invigdes med Åhus beachhandbollfestival har man fått bygglov att sätta stängsel ut i havet för att undvika obehöriga på området men också för att deltagare och besökare ska kunna ta del av havet.

Sedan i början av juni när beskedet från Länsstyrelsen kom om att det tidigare bygglovet man fått varje år, i år uteblir så har Mats G Jönsson ägnat tusentals timmar åt att diskutera problematiken som det skulle innebära att ha ett stängsel längs med stranden istället, vilket i sin tur också drabbar vindsurfingklubben som då får sin verksamhet innanför staketet som omgärdar festivalområdet.

– Det är klart att detta skulle innebära en stor risk. Vi kommer att ha svårt att hålla obehöriga borta från området som tar sig in via vår brygga och eftersom detta hörn är mörkt kvällstid finns det också risk att det blir ett tillhåll, menar Ola Hall, Åhus Vindsurfing club.

Mats G Jönsson håller med och menar att säkerheten är en stor risk när Länsstyrelsens plötsligt avslår den strandskyddsdispens som funnits tidigare och menar att detta skulle lösts tidigare i det detaljplansarbetet som kommunen gjort.

– Man blir besviken. Det här måste lösas långsiktigt. Min förhoppning hade varit att detta skulle varit löst redan men allt faller på att det inte lösts av kommunen i detaljplanen, menar Mats G Jönsson.

Detta har nu gjort att man från Åhus Beachs håll tagit ärendet till mark- och miljödomstolen, som man hoppas ska komma fram till ett positivt besked. Enligt Mats G Jönsson så har många inom kommunen värnat om evenemanget men inte alla.

– Nej, den detaljplan som Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort för evenemangsstranden är förödande för oss som arrangör. Detta gör man trots att vi har en turistomsättning på 150 miljoner och kommunen tjänar 20 miljoner på vårt evenemang. Ändå sätter man oss i den här svåra situationen som innebär att vi tappar 3000 kvadratmeter yta som vi haft tidigare, det i sin tur gör inte bara att säkerheten riskeras utan också att det blir väldigt trångt och vi kan tvingas öppna en entré mot havet, vilket inte är optimalt. Sådant här kostar dessutom både tid,kraft och pengar som vi hellre hade lagt på att göra det bra för våra deltagare och besökare, förklarar Mats G Jönsson.

Att man nu kan tvingas stänga av hela sträckan med staket mot vattnet gör också att det samarbetet man haft med Åhus vindsurfing club uteblir. Något som varit värdefullt för klubben.

– Vi har alltid haft ett bra samarbete med Åhus beach och ser stor potential i evenemangsstranden. Men från kommunens håll känner även vi att vi blir allt mer intryckta i ett hörn, säger Ola Hall som oroar sig över att deras område och lokal i år kan komma att finnas innanför stängslet till evenemangen i sommar.

Nu hoppas man på en snabb lösning innan evenemangen inleds den 29 juni med 500 lag på Åhus Beach fotboll.

– Vi har en plan A och en plan B samtidigt som vi måste göra det bästa av den svåra situationen , men vår förhoppning är att det löser sig för det här är inte optimalt för någon, menar Mats G Jönsson.

Enligt Tommy Danielsson, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så var man positiv även från deras håll till en liknande lösning för beachhandbollen som tidigare år men enligt Tommy Danielsson gick Länsstyrelsen på en annan linje.

– Byggnadsnämnden tillstyrkte strandskyddsdispensen men Länsstyrelsen upphävde den, varför vet vi inte. Vi har beviljat det här staketet men Länsstyrelsen upphävde detta. Vi kan inte göra något mer från kommunens håll. Nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen och det är upp till dem nu att avgöra frågan, menar Tommy Danielsson.

Publicerad 25 June 2019 00:00