Kvinnan dömdes för två bränder i naturen. Bilden tagen vid annat tillfälle.

Kvinnan dömdes för två bränder i naturen. Bilden tagen vid annat tillfälle. Arkivbild: ANDERS G BERGQUIST

Fakturan från pyromanens advokat: 735 000 kronor

Domstolen prutar –"överarbetade målet"

KRISTIANSTAD.

Åhuskvinnan i 30-årsåldern dömdes till tre år och tio månader i fängelse för två av de över tio bränderna hon åtalades för. Kvinnans advokat begärde sammanlagt 735 000 kronor men Kristianstads tingsrätt prutar på notan.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Advokaten har lagt ned väldigt mycket jobb på att försvara sin klient, som åtalades för fler än tio anlagda bränder under det rekordtorra fjolåret.

Han begärde betalt för sammanlagt 352 timmar arbetstid och 81 timmar spilltid, som exempelvis kan pauser och restid. Han begärde också reseersättning för sammanlagt 458,6 mil. Det skulle ge honom ungefär 735 000 kronor i ersättning.

Med tanke på att målet av allt att döma kommer att överklagas till hovrätten innebär det att advokaten sannolikt kommer att få in över en miljon kronor på detta enda mål.

Tingsrätten prutar mannens räkningar, bland annat på inrådan av åklagaren.

"Åklagaren har beträffande begärd ersättning i den delen haft invändning endast beträffande de skrivelser som försvararen upprättat och kommunicerat med tingsrätten och åklagaren inför häktningsförhandlingarna. Hon har anfört att dessa präglats av ett flertal missuppfattningar och orsakat merarbete för samtliga berörda utan att i egentlig mening tillföra något av juridisk relevans för [NN:s] försvar." Hovrätten instämmer i kritiken och prutar på räkningen.

"Tingsrätten bedömer i denna del att försvararen – som bl.a. i skrivelser till tingsrätten angett vilken bevisning som varit aktuell för [NN] att åberopa avseende brottsmisstankar som redan avskrivits av åklagaren – genom sitt sätt att utforma skrivelserna överarbetat målet."

Domen mot kvinnan kom i går och hon och advokaten har nu tre veckor på sig att överklaga domen.

Publicerad 22 June 2019 08:00