Hammarsjön får digital farled.

Hammarsjön får digital farled. Foto: Wikimedia.commons

Efter önskemål – Hammarsjön får digital farled utmärkt

Minskar riskerna för båtägare att gå på grund

KRISTIANSTAD

. Det har under lång tid varit ett önskemål från båtentusiaster om att en farled märks ut i Hammarsjön, då sjön är grund och det kan vara svårt att veta var man kan ta sig fram. Nu blir detta verklighet.

Av
Paola Nordgren

Dock endast i digital form i nuläget.

– Vi kommer att använda det digitala underlaget för att undersöka om vi kan märka ut farleden fysiskt längre fram. Eftersom vi inte kan göra det i nuläget så får vi använda plan B för att möta efterfrågan på en farled i Hammarsjön. Farleden kommer att finnas tillgänglig som fil att ladda ned i sin GPS via kommunens webbplats. Vi hoppas att vi kan ha den klar för nedladdning under juli månad, säger Jonas Schrevelius, arbetschef på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik på Kristianstad.se.

Just nu arbetar man därför med att kartlägga botten och underlaget med en liten farkost som rör sig över sjön och som sedan ska kunna registrerar informationen för en digital kartläggning, så att man därefter kan lägga ut en rekommenderad digital farled.

Eftersom Hammarsjön är en mycket grund sjö kommer därför farleden att förutsätta kort rigg på de motorbåtar som ska använda den. Det grunda vattnet är också anledning till att den inte kan märkas ut fysiskt i nuläget.

Publicerad 17 June 2019 00:00