Östersjön och Hanöbukten blir nu en del av ett vattenprojekt.

Östersjön och Hanöbukten blir nu en del av ett vattenprojekt. Foto: Wikimedia.commons

18 miljoner till Krinova för vattenprojekt

Ska minska föroreningar i havet

Av
Paola Nordgren

ÅHUS. Åhus Hamn och Krinova ska tillsammans nu arbeta för miljön i Östersjön och då hitta ett sätt att utveckla och testa ny teknik för att på så sätt minska föroreningarna i havet. Totalt har Krinova fått 18 miljoner som på sikt ska kunna minska föroreningar i Östersjön.

Vattentestbädden WISA (Water Innovation System Amplifier)som är ett nytt system kommer att användas i Åhus hamn som också blir testmiljö för det relativt nya projektet, skriver Kristianstadsbladet.

– I innovationsarbetet i projektet blir samarbetet med olika företag och forskare centralt för att lösa utmaningar med dagvatten. I projektet har Krinova en samordnande roll kopplat till bland annat testbäddsaktiviteterna, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park i ett pressmeddelande.

Åhus Hamn driver redan idag ett aktivt miljöarbete och ligger i framkant när det gäller hantering av bulkprodukter som är ett stort problem i många hamnar.

– För oss är samarbetet mellan hamnar, men också övriga näringslivet, mycket värdefullt för vår utveckling. Vi har ambitionen att ligga i framkanten genom test av ny teknik, säger Fredrik Åsare, vd för Åhus hamn i ett pressmeddelande.

Publicerad 03 June 2019 11:23