Demonstrationen för djurens rättigheter slutade med böter både för aktivist och lastbilschaufför.

Demonstrationen för djurens rättigheter slutade med böter både för aktivist och lastbilschaufför. Foto: Tomma Burar

Max protesterade utanför Scan – var nära att bli påkörd

Tumultartad aktion utanför slakteriet

KRISTIANSTAD.

30 dagsböter för ohörsamhet mot ordningsmakten blev domen då Max Nilsson satte sig framför lastbilen full med grisar på Scans uppfart i Kristianstad.
– Jag har full förståelse över att chauffören blev stressad över att inte kunna utföra sitt jobb. Men jag trodde aldrig att han skulle fortsätta köra och hade jag inte slängt mig åt sidan så hade han kört på mig, berättar han.

Han fick höra talas om direktaktionen som organisationen Tomma Burar skulle hålla utanför Scan i Kristianstad och bestämde sig för att vara med. Han tog tåget ner från Örebro för att visa sitt deltagande trots att han inte är medlem i organisationen även om han själv kallar sig djurrättsaktivist.

– Jag tror på direktaktion som tillvägagångssätt för att visa sina åsikter. Och jag vet att det fungerar. Jag var bland annat på plats i Linköping i fjol även om jag inte var med i själva auktionen då så var jag på plats och filmade. Men i Kristianstad var jag med för att visa min ståndpunkt och lyfta det som sker med våra djur.

Det var den 11 december i fjol som det blev ett tumultartad aktion. Polis fick kallas till platsen då en lastbilschaufför med en gristransport inte kom fram till slakteriet då flera djurrättsaktivister hade placerat sig på gatan utanför.

– Jag förstår ju att i slutet av dagen så kommer djuren ändå att åka in till slakteriet Men aktionen var främst för att lyfta det som sker och störa den verksamhet som bedrivs på Scan. Jag har inte heller något emot chaufförerna i sig, de är där för att utföra sitt jobb och det är synd att debatten blivit så att det skulle vara hans fel. Det vi ville belysa handlar om vad djuren utsätts för. I de bästa av världar hade han dock vänt och kört tillbaka djuren till I de bästa av världar hade han dock vänt och kört djuren till ett hem där de får leva sina liv utan att bli utnyttjade eller dödade och att alla slutar äta kött eller handla produkter gjorda av djur, säger Max Nilsson.

Max Nilsson säger också att han är medveten om att det finns en risk med att blockera en väg såhär och han förstår att de upplevs som ett störningsmoment att de sitter mitt på vägen.

– Däremot har jag ingen förståelse att man fortsätter att köra när det sitter någon på vägen. Jag trodde aldrig att han skulle köra så att vi skulle tvinga oss att slänga oss åt sidan. Och jag har en betydligt större rädsla idag än tidigare för att skada mig själv i en sådan här situation. Det enda vi ville var att förhindra våld och död på våra djur och så är det våld man själv utsätts för. Och jag är hundra procent säker på att jag kommer att utföra fler direktaktioner i framtiden.

Enligt Ylva Swenzén, kommunikatör på Hk Scan, så störs inte deras arbete så länge djurrättsaktivister håller sig till de anvisningar de fått från polis och myndigheter.

– Så länge aktivisterna håller sig till de anvisningar de har så kan vi sköta vår verksamhet som normalt och utan störningar.

Gör man något från Scans håll för att undvika att sådant här ska hända igen?

– För oss är det alltid viktigt att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och följa de lagar och regler som finns för vår bransch.

Chauffören som körde djurtransporten dömdes även han till böter för vårdslöshet i trafik.

Se video från aktionen nedan:

Publicerad 12 November 2018 00:00