"Han har säkert hört talas om Greta Thunbergs engagemang. Troligen har de talat om klimatfrågan i hans skola. Men mamman bestämmer att han inte är intresserad!", skriver insändarskribenterna. Foto: Ritzau Scanpix/SHANNON STAPLETON

Insänt: Klimatarbete – varken hopplöst eller urtrist!

INSÄNT. Det är fredag förmiddag och några av oss som stöder FridaysForFuture är ute på stan och sprider information om klimatfrågan. En mamma med son i 10-12-årsåldern passerar. Han tar emot vårt flygblad, men mamman stoppar upp och säger: Vi är inte intresserade. Sonen lämnar förläget tillbaks bladet. Han har säkert hört talas om Greta Thunbergs engagemang. Troligen har de talat om klimatfrågan i hans skola. Men mamman bestämmer att han inte är intresserad!

Hur är det ens möjligt att man som förälder inte är intresserad av något som rör ens barns framtid? Skolval, linjeval, studieresultat säkert - men inte klimatval.

Av missriktad omtanke om barnet kanske. Han ska inte behöva drabbas av klimatoro tänker mamman möjligen. Men hon riskerar att i stället öka den.

FridaysForFuture Kristianstad är absolut inte ute för att väcka skuld och oro. Tvärtom! Genom att engagera sig, lära sig mer om klimatproblematiken och diskutera frågorna kring klimat och miljö är chansen långt större att må bra. Ju mer vi lär oss, engagerar oss ökar möjligheterna till att finna hopp och lösningar. Och vi har också riktigt roligt tillsammans! Långt värre är att förtränga verkligheten och stänga inne sin oro och vånda. Av ett sånt förhållningssätt mår ingen bra. Passiva föräldrar ökar barns oro har det visat sig i krissituationer. Barn till engagerade föräldrar mår bättre.

Visst, utsläppen av växthusgaser måste minska radikalt och dagens klimatpolitik är långt ifrån tillräcklig. Då kan det vara lätt att drabbas av apati och uppgivenhet. Men det är inte den rätta medicinen att slå dövörat till. Det behövs en stark folklig opinion för att förmå politiker, näringsliv och organisationer att ställa om till ett i det närmaste fossilfritt samhälle. Alla kan vara med som påtryckare. Utan vårt agerande görs för få positiva framsteg och för långsamt. Greta Thunberg har tagit täten och vi har ett ansvar att jobba vidare i hennes anda. Det är varken hopplöst eller urtrist! Har du inte chansen tidigare så kom med under Globala Aktionsveckan för Klimatet 20 - 27 september. Världen över – även i Kristianstad!

Christel Palmehag Håkansson

Marit Fontana Oscarsson

Kerstin Dahlberg

Publicerad 09 September 2019 15:17