Foto: Mostphotos.com

Öppet brev till Skånetrafiken: Vi kräver ingen lyx!

Skånetrafiken svarar

INSÄNT. Skåne är ett enda län men förhållandena i dess olika delar är tämligen olika. Skånetrafiken använder ändå samma modell i det s k superbusskonceptet oavsett om det gäller storstadsregion eller landsbygd. Indragning av hållplatser ses som ett sätt att locka fler resenärer. Skånetrafiken och Kollektivtrafiknämnden borde gå ut med fakta och ta en öppen diskussion med bussåkande länsinvånare. Har kravet på indragna hållplatser kommit från resenärer eller enbart från politiker och tjänstemän?

Vi som bor på landsbygden har varken krävt ”stationer” i 15-20-miljonersklassen i stället för nuvarande hållplatser eller tiominuterstrafik, som Skånetrafiken och Region Skåne gav sken av i nyhetsinslag i SVT Skåne (17 januari).

Vi är överlag nöjda med det utbud vi har idag och har inte krävt någon lyx.

Det finns säkert behov av utökade och snabba kommunikationer i vissa områden och på vissa tider. Satsa gärna på dem! Det finns likaså behov av att behålla nuvarande kommunikationer på landsbygden. Vi som bor där är också skattebetalare, arbetspendlare, konsumenter av vård, kultur, gymnasieutbildning, varor med mera. Många har insett att klimatfrågan är en ödesfråga och vill därför inte tvingas skaffa bil, eller utöka till två bilar per hushåll. Med fler, snarare än färre, hållplatser skulle antalet resande ha chans att öka.

Bussgruppen i Olseröd/Maglehem, BOM, inbjuder ledningen inom Skånetrafiken samt politiker i Kollektivtrafiknämnden att komma till ett möte hos oss. Ta expressbuss 3 eller 4 från Kristianstad. Gå av en hållplats tidigare än målet och gå utmed riksväg 19 för att uppleva vad en indragning skulle innebära - pröva ert eget framtidsscenario. Glöm inte reflexväst och pannlampa! Det finns inga trottoarer. Resan kommer att bli både mera tidsödande och otryggare, men det är bra att testa hur verkligheten är. Välkomna till den!

Bussgruppen Olseröd/Maglehem

Kerstin Dahlberg och Carl-Henrik Henriz

SVAR DIREKT:

REPLIK. Jag vill börja med att säga tack för att ni är så engagerade i kollektivtrafiken. Den berör oss alla och engagerad resglada kunder är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas.

För oss på Skånetrafiken är landsbygden lika viktig som staden. Vi vill att hela Skåne ska leva och för att en region ska växa krävs också bra förbindelser, i form av kollektivtrafik, i hela regionen.

Superbusskonceptet är inget lyxkoncept. Snarare möjliggör det snabba och bekväma resor mellan ställen där många redan reser. Det bidrar också till kortare restider, enklare resor och bidrar på så sätt till att få fler att resa kollektivt. Alla våra mätningar och förfrågningar till er kunder pekar på samma sak. Kortare restid är också något som skulle få fler att välja att resa kollektivt. Fler resande ger oss möjlighet att utöka utbudet, inte minst för er på landsbygden.

När vi förslår en hållplats placering tar vi hänsyn till många aspekter. Att många ska kunna nå den tryggt och säkert och lättillgänglighet är prioriterat. Det finns också möjligheter att tillsammans med kommuner utöka pendlarparkeringar och bygga väderskydd.

Genom superbussarna kan vi skapa ett trafiknät som ger hela Skåne liv. Det kan på sikt öka det kollektiva resandet eftersom bussen blir ett snabbare sätt att transportera sig än bilen. Då sparar vi också miljön.

Jens Listrup

Ställföreträdande trafikdirektör på Skånetrafiken och dagspendlare

Publicerad 29 January 2019 00:00