Foto: Adobe Stock

Debatt: ”Pride har förminskat oss som människor"

Tobbe Alm (SD) och Bo Broman (SD) om kommunens nya flaggpolicy

DEBATT. Debatten om Sölvesborg och regnbågsflaggning i samband med Pride har nu tagit absurda proportioner. Den trygghet vi känner i att tillhöra ett parti som ser alla, utmanas nu på bred front av ett vänsterliberalt drev. Ett drev som söker politisk strid till vilket pris som helst.

Vi hade mer än gärna varit en del av Priderörelsen. Tyvärr har arrangörerna dock politiserat verksamheten och exkluderat snarare än inkluderat. I exempelvis Stockholm har Pride tagit ställning mot SD och vår politik. De har förminskat oss som människor enbart på grund av våra ståndpunkter. De har visat att alla andra ska få vara med, men inte vi. Detta är en trångsynt hållning som aldrig bör understödjas av offentlighetens Sverige. Därför stöttar vi fullt ut beslutet i Sölvesborg.

Vi är alla en del av det som Priderörelsen borde handla om. Att våga titta på kompassen som leder oss till kärlek. Att få älska den vi vill. Att bli behandlade precis som alla andra, alldeles oavsett om hjärtat slår för en han eller en hon. Detta är (och vi trodde aldrig att detta skulle behövas sägas) en självklarhet för oss, inte bara som sverigedemokrater, utan kanske främst som medmänniskor. Vi har ingångsvärdet att vi alla äger rätten att tycka vad vi vill, när vi vill, i vilket forum vi vill. Detta utan att för den sakens skull bli exkluderade från en rörelse.

I Sverigedemokraternas partiprogram framgår det med all önskvärd tydlighet att partiet i alla lägen står upp för människors rätt att följa sina hjärtan:

”Sverige ska fortsätta att vara ett tolerant och öppet land där alla har samma rättigheter, oavsett sexuell läggning eller identitet.”

Denna raka och kristallklara formulering borde klarlägga eventuella missförstånd. Men tyvärr fungerar verkligheten inte så. Vi har politiska motståndare som nu ser möjligheten att tjäna politiska poäng på att göra oss till något vi inte är. Tillsammans med arrangörerna av Pride har samma motståndare satt i system att förlöjliga oss sverigedemokrater. Under förra årets evenemang i Stockholm ställdes en elefant upp på scenen bland övriga partiledare i stället för Jimmie Åkesson. Detta var bara kulmen på en lång rad attacker som riktats från arrangörerna mot oss sverigedemokrater. Tydligare kvitto än så på att Pride av i dag är att betrakta som en politisk och kontroversiell rörelse finns inte. Det går helt enkelt inte med någon som helst trovärdighet att hävda motsatsen.

För oss HBT-personer inom SD är det en självklarhet att Sölvesborgs kommun ska anamma objektivitetsprincipen. Vi motsätter oss idén om att kommunstyrelsens ordförande vind för våg ska kunna använda kommunen som en politisk anslagstavla. Det vore att undergräva trovärdigheten och sarga legitimiteten för kommunen som institution. Det vore att sätta sig själv och sitt eget budskap framför andras. Det vore kort och gott att rucka på de grundläggande principer som till syvende sist bygger gemenskap, tillit och sammanhållning. Att i stället flagga traditionellt med den svenska flaggan är att värna olikheter. Det är att se över partipolitik och se till allas rätt att faktiskt få tycka och tänka vad de vill.

Pride har genom dess anti SD-propaganda, sett inom ramen för den kontexten, diskvalificerat sig själva från att kalla sig för inkluderande rörelse. Det skulle i det avseendet med andra ord vara direkt motsägelsefullt om regnbågsflaggan vajade som en slags enande symbol utanför kommunhuset. Det hade inte känts bra. Inte i ett samhälle som ser alla. Inte i ett samhälle som tillhör alla.

Tobbe Alm (SD)

Ledamot kommunfullmäktige Sölvesborg

Bo Broman (SD)

Riksdagsledamot”

Publicerad 18 September 2019 14:03