Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad ser flera vinster med att högskolan nu fått ja till examensrätt i två ämne.

Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad ser flera vinster med att högskolan nu fått ja till examensrätt i två ämne. Foto: Högskolan Kristianstad

Examensrätt för forskning – stort för högskolan

KRISTIANSTAD.

Nu är det klart, Högskolan Kristianstad får examensrätt för forskarutbildning inom både utbildningsvetenskap och vårdvetenskap.

Av
Paola Nordgren

Det innebär att högskolan numera får tillstånd att utfärda doktorsexamen inom pedagogiskt arbete samt personcentrering för hälsa och välbefinnande.

Sedan 2009 har högskolor kunnat ansöka om examensrätt för forskarutbildning och i våras ansökte högskolan om examensrätt för forskarutbildning inom två områden: utbildningsvetenskap samt vårdvetenskap.

– Detta är det största som hänt oss på länge. Att få rättigheter att utbilda forskare har varit ett strategiskt mål för högskolan sedan decennier, och vi har ansökt tidigare. Vi har jobbat målmedvetet med att stärka vår förmåga och detta bekräftar att vi nu har den kompetens och de resurser som krävs, säger Håkan Pihl, Högskolan Kristianstads rektor på högskolans hemsida.

Den nya examensrätten kommer att betyda mycket för högskolan i det fortsatta arbetet med forskning och det kan samtidigt bidra till att högskolan blir ett ännu mer attraktivt lärosäte.

– Det känns fantastiskt roligt att vi har lyckats få egna rättigheter nu, och i två olika ämnesområden samtidigt. Det är dubbel utdelning! säger vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

Publicerad 04 December 2019 08:42