Många nya bostäder väntar i Åhus de kommande åren.

Många nya bostäder väntar i Åhus de kommande åren. Foto: Genrebild/Mostphotos

Fyra nya kvarter väntar i Åhus

Innebär drygt 150 nya bostäder

ÅHUS.

Åhus växer för varje år. Flera nya villatomter har nyligen släppts och i slutet av 2022 planeras totalt fyra nya bostadskvarter stå färdiga för inflyttning.

Av
Paola Nordgren

Tanken är att de nya kvarteren kommer att finnas längs med Täppetleden och intresset för bostäder i just Åhus är stort. Kristianstads kommun har nyligen också gått ut med information om möjlighet till markanvisning till de mer än 50 byggherrar som visat intresse för att bygga bostäder i kommunen.

– Det är verkligen positivt att intresset fortfarande är så stort för bostadsbyggande i Kristianstads kommun. Det har byggts väldigt mycket de senaste åren och ännu kan vi inte se någon avmattning. Det är många som letar bostad i Åhus, så det är bra att kommunen nu kan erbjuda ytterligare mark, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

I de nya kvarteren planerar man för radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus och i de nya områdena finns plats för mellan 100 och 150 bostäder.

En markanvisning innebär att kommunen tar emot förslag från olika byggherrar på hur området kan bebyggas på bästa sätt. Sedan väljs de förslag som bäst stämmer överens med kommunens vision för området och de företag som valts ut får köpa marken.

Nyligen släpptes dessutom 22 tomter till den kommunala tomtkön. Runt om i kommunen finns i dagsläget ytterligare ett 70-tal kommunala villatomter till försäljning.

Publicerad 03 December 2019 09:43