Från den 1 oktober skärps lagen för uthyrning av andrahandslägenheter. Missbruk kan leda till vräkning, böter och fängelse.

Från den 1 oktober skärps lagen för uthyrning av andrahandslägenheter. Missbruk kan leda till vräkning, böter och fängelse. Foto: Adobe Stock

Vräkning och fängelse hotar andrahandsuthyrare

Skärpt lagstiftning från och med 1 oktober

SVERIGE. I våras beslutade riksdagen om att kraftigt skärpa lagen när det gäller missbruk och köp av svarta hyresrätter. Efter den 1 oktober kan du bli vräkt utan varning om du hyr du ut i andra hand utan lov eller tar ut för hög hyra. Gör du både och kan du hamna i fängelse.

Av
Rickard Gustafsson

Det är sajten Hem&Hyra som rapporterar om den nya skärpta lagen som träder i kraft om knappt en månad och förklarar bland annat den som köper ett svart hyreskontrakt inte bara riskerar att förlora sitt kontrakt utan även kan komma att dömas till fängelse.

Men lagen skärps på flera andra punkter. Så kallad svartuthyrning – när lägenheter hyrs ut i andra hand utan tillstånd från hyresvärden – kan bli dyrbar.

– Det som skärps är att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet utan att behöva varna hyresgästen innan. Tidigare har det behövts en varning och hyresgästen har då haft en chans att rätta sig, säger Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen.

Om hyresgästen protesterar får hyresnämnden eller tingsrätten avgöra om det finns grund för det.

– Men nu blir det alltså inte förmildrande om man har flyttat tillbaka till lägenheten. Har du hyrt ut olovligt i andra hand så har du gjort det. Lagstiftaren har valt att se så allvarligt på det att man tar bort chansen att göra om och göra rätt. Enkelt uttryckt så blir risken att bli av med kontraktet mycket större, säger Elin Rapp.

Lagstiftarna har också sett till att täta igen hålen när det gäller hur mycket hyra man får ta ut för en lägenhet i en andra hand. Efter 1 oktober innefattar det: sin egen förstahandshyra, plus maximalt 15 procent för möbler, plus faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.

Om andrahandsuthyrningen både är olovlig och till oskälig hyra, betraktas det som ett brott. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.

Lagskärpningar för andrahandsuthyrning

  • Lagtexten förtydligar att andrahandshyran inte får vara högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max 15 procent) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.
  • Om en för hög hyra tas ut kan hyresgästen förlora sitt kontrakt utan att hyresvärden behöver skicka en varning i förväg. Hyresgästen får inte chans att rätta sig.
  • Andrahandshyresgästen kan kräva tillbaka överhyra för två år tillbaka i tiden, jämfört med ett år i dag.
  • Den som hyr ut utan tillåtelse från hyresvärden kan också förlora kontraktet utan förvarning eller chans till rättelse.
  • Om uthyrningen är olovlig och andrahandshyran för hög, kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Fakta: Hem&Hyra

Publicerad 06 September 2019 08:18