"För en kvinna i 40-års åldern med två barn och en inkomst som medianen är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer. Statens ansvar har förflyttats till individen. Så kan vi inte ha det", säger Birgitta Almroth. Foto: Unkas Photo/Adobe Stock/LO

Förslag: Statligt byggbolag kan ge fler bostäder i Skåne

"Statens ansvar har förflyttats till individen"

SKÅNE. Inrätta ett statligt byggbolag, öka den statliga finansieringen och satsa mer på blandade boendeformer. Det föreslår LO för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

Av landets 290 kommuner uppger 240 att de har bostadsbrist. I sin jämlikhetsutredning föreslår fackförbundet LO därför flera satsningar för att komma till rätta med problemet.

– Ett allmännyttigt statligt byggbolag skulle kunna bidra till lägre byggkostnader i hela sektorn genom ökad konkurrens. Det skulle också kunna bygga bostäder som privata aktörer idag inte vill bygga och som fler människor har råd med, säger Birgitta Almroth, tillförordnad ordförande för LO-distriktet i Skåne, i ett pressmeddelande.

Bostadsbristen blir enligt LO särskilt påtaglig i större städer.

– För en kvinna i 40-års åldern med två barn och en inkomst som medianen är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer. Statens ansvar har förflyttats till individen. Så kan vi inte ha det, säger Birgitta Almroth.

LO:s tre förslag

• Inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det bidrar till lägre byggkostnader genom ökad konkurrens. Byggbolaget skulle också kunna bygga bostäder som privata aktörer idag inte vill bygga och som fler människor har råd att efterfråga. Samtidigt bör även kommunernas bostadsbolag användas för att bygga mer.

• För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier. 

• Genomför blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor och bostadsrätter.

Källa: LO

Publicerad 05 September 2019 00:00