Arkivbilder.

Arkivbilder. Foto: Ritzau Scanpix/Mogens(Findt/Michael Bothager

Här sker flest anlagda skolbränder i hela landet

"Varje brand är en risk"

SKÅNE. Malmö, Helsingborg och Lund tillhör de mest utsatta kommunerna i landet när det kommer till anlagda skolbränder. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren har gjort. ”Jämfört med andra verksamheter är andelen avsiktliga bränder på skolor ovanligt stor”, säger brandingenjör Anders Lundberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Siren.

Statistiken omfattar den senaste tioårsperioden. Flest bränder, 470 stycken, inträffade i Göteborg. Samtidigt visar siffrorna att Malmö toppar statistiken när det gäller anlagda bränder. Även de skånska kommunerna Helsingborg och Lund sticker ut i ett nationellt perspektiv.

Under 2018 inrapporterade räddningstjänsterna totalt 635 bränder på skolor och skolgårdar i landet, vilket är en liten minskning jämfört med året dessförinnan.

– Varje brand är en risk, även om de flesta bränder är små. I och med att många elever och personal påverkas utgör också brandtillbuden en stor påfrestning för samhället i stort, säger Anders Lundberg.

Placeringen och möjligheterna till insyn påverkar hur pass utsatt en skola är.

– Tidigare studier har även visat att brandrisken är större på högstadier och att kommunala skolor varit mer drabbade än friskolor, säger Anders Lundberg.

Här brinner det mest i landet:

Här brinner det mest i Skåne:

Här brinner det mest i landet:

Här brinner det mest i Skåne:

Publicerad 26 August 2019 11:29