Pojkens anhöriga blev vittnen till den tragiska olyckan 12 april.

Pojkens anhöriga blev vittnen till den tragiska olyckan 12 april. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson

Pojke blev ihjälkörd av tåg – det här visar utredningen

"Viktigt att få klarhet i händelseförloppet"

KRISTIANSTAD. Det har snart gått fyra månader sedan en liten pojke förolyckades då han i ett obevakat ögonblick tog sig in på järnvägsspåret vid Kulltorpskolan. Nu är kommunens egen analys över händelseförloppet klar. Utredaren konstaterar där flera brister i kommunikationen.

– För mig har det varit viktigt att komma till klarhet om händelseförloppet för att vi så långt som möjligt ska kunna motverka att något liknande händer igen, säger kommundirektör Christel Jönsson, i ett pressmeddelande.

Vid två tillfällen före olyckan den 12 april fick Kristianstad kommun information om att det fanns ett hål i staketet vid Kulltorpskolan. Hålet ska ha uppkommit i samband med att byggstängsel togs bort efter att skolan renoverats.

Första gången kommunen informerades om hålet i staketet var 9 april, tre dagar innan olyckan. Entreprenören hörde då av sig och uppgav att det skulle bli ett hål på platsen när byggstängslen togs bort.

Utredningen som gjorts av kommunens jurist, genom bland annat intervjuer med berörda parter, visar på flera brister i kommunikationen mellan entreprenören och kommunens beställare. Informationen som lämnades vid samtalet blev därför ofullständig.

Detta bidrog till att byggstaketen togs bort utan att ett permanent stängsel sattes upp.

Tre dagar senare, samma dag som olyckan skedde, skickades även ett mejl från Trafikverket till Kristianstads kommun. Mejlet innehöll en förfrågan om hur kommunen ville att problemet med avsaknad av stängsel skulle åtgärdas.

Mejlet skickades dock till en person på en förvaltning som inte sysslar med den här typen av frågor. Mottagaren, som inte uppfattade förfrågan som urakut vidarebefordrade därför mejlet till en person på rätt förvaltning utan vidare åtgärd. Detta gjordes efter bara några minuter.

Den personen hade dock gått för dagen och meddelandet kom därför inte att läsas av rätt mottagare förrän på måndagen då olyckan redan var ett faktum.

– Med den här rapporten har vi fått en gedigen genomgång av händelseförloppet och kan förhoppningsvis lära oss en del av detta. Det går aldrig att helt undvika missförstånd i kommunikation mellan människor, men jag hoppas att den här rapporten kan skapa en ökad medvetenhet och tydlighet om vilka kontaktvägar som gäller, säger Christel Jönsson.

För att minska riskerna för att något liknande händer igen föreslår rapporten att kommunen förtydligar sina rutiner vad gäller intern kommunikation med fokus på just felsända meddelanden.

Utredaren föreslår också att kommunen förstärker kommunikationen om hur medborgare och andra externa aktörer ska gå till väga för att göra en felanmälan, samt att man internt ser över rutiner för exempelvis slutbesiktning av byggen.

Skuldfrågan har inte behandlats i kommunens utredning då det är en fråga för polis och åklagare.

Publicerad 16 August 2019 10:54