Genrebild.

Genrebild. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Gonorré ökar kraftigt i Skåne

Liknande ökning har rapporterats i övriga EU

SKÅNE.

De senaste åren har spridingen av könssjukdomen gonorré ökat markant. Främst bland män som har sex med män, men en ökning syns även hos andra grupper.

Av
Sofia Sundqvist

Under första halvåret av 2019 har antalet gonorréfall ökat med nästan 25 procent jämfört med förra året.

Av fjolårets rapporerade fall var 75 procent män, även om gonorré ökar i alla grupper. Den åldersgruppen där ökningen syns mest är bland ungdomar 15-19 år.

– Mest ökar gonorré bland män som har sex med män. Ett ökat risktagande och låg kondomanvändning ligger bakom den ökade spridningen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne till SVT.

Smittspridningen har framförallt ökat i storstadsregionerna.

Att gonorré ökar främst bland män som har sex med män kombinerat med en samtidig ökning av syfilis, LGV samt klamydia i gruppen, talar för ett ökat sexuellt riskbeteende i denna grupp, skriver folkhälsomyndigheten.

Liknande gonorréökning har rapporterats i övriga EU.

– Man kan väl misstänka att det faktum att vi har så bra läkemedel mot HIV gör att man inte använder kondom. Rädslan för HIV finns inte längre, säger Mattias Waldeck till SVT.

FAKTA:

  • Gonorré är en sexuellt överförd infektion som orsakas av en bakterie. Infektionen behandlas med antibiotika.
  • Kondom skyddar mot smitta vid samlag, men gonorré kan även överföras via exempelvis fingrarna.
  • Att vara symtomfri bärare är vanligare vid positivt prov från ändtarm, svalg och livmoderhals än från urin eller urinrör.
  • De självtester för gonorré som finns att köpa på nätet eller på apoteket är bara gjorda för provtagning på urin eller som vaginalprov.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 19 July 2019 10:35